Nowa Teoria Wszystkiego - Ted Mellem - ebook

Nowa Teoria Wszystkiego ebook

Ted Mellem

0,0
49,90 zł

Opis

Obecnie fizyka teoretyczna stoi na rozdrożu. W wyniku rozwoju technik obserwacyjnych i eksperymentalnych pojawiły się nowe dane, które jest trudno zinterpretować na podstawie obowiązujących teorii. Brak jest modeli matematycznych opisujących ilościowo i jakościowo obserwowane zjawiska. Do takich rys czy nawet pęknięć́ na współcześnie obowiązujących teoriach w przypadku teorii grawitacji należy zaliczyć́: anomalie sond Pioneer, anomalię fly-by, zmienność́ stałej grawitacji przy kolejnych prośbach laboratoryjnego pomiaru tej stałej, ciemną materię, doświadczenie z nadprzewodzącym wirującym dyskiem, którego nie można wyjaśnić́ obecnie obowiązującą ogólną teorią względności itp. W przypadku teorii Wielkiego Wybuchu do niewyjaśnionych jej problemów można zakwalifikować́: początkową i nie tylko początkową osobliwość́, dodatnią wartość́ oraz równość́ liczby barionowej i leptonowej, istnienie super masywnych czarnych dziur w centrach galaktyk, inflację, ciemną energię, istnienie zimnej plamy w reliktowym promieniowaniu tła, periodyzację przesunięć́ ku czerwieni galaktyk, ciemny przepływ i tym podobne zjawiska i byty, które obecnie obowiązujące teorie nie mogą̨ w sposób racjonalny wytłumaczyć́. Natomiast w przypadku Modelu Standardowego można wymienić́ następujące wady tej teorii: przebywanie jednej cząstki w dwóch miejscach naraz, paradoks kota Schrödingera, brak symetrii parzystości w niektórych oddziaływaniach, zaliczanie elektronu z całkowitym ładunkiem elektrycznym do cząstek elementarnych w sytuacji, gdy kwark dolny posiada 1/3 ładunku, występowanie rozpadów większości cząstek elementarnych, co przeczy idei cząstki elementarnej jako najmniejszej niepodzielnej cegiełki materii, która może zostać́ wykreowana lub może anihilować́ wyłącznie ze swoją antycząstką. Masywne bozony oddziaływania słabego, naruszające zasadę̨ przyczynowo-skutkową, ponieważ̇ ładunki mogą̨ oddziaływać́ same na siebie, gdy dogonią̨ własny bozon. Brak potwierdzonych obserwacji anihilacji neutrina z antyneutrinem. Zakłada się̨, że neutrino posiada masę̨ spoczynkową, mimo to nigdy nie zaobserwowano go w spoczynku lub przemieszczającego się̨ z prędkością̨ mierzalnie mniejszą od prędkości światła, w tej sytuacji energia całkowita masywnego neutrina powinna osiągać́ wartości znacznie, ale to znacznie przewyższające tę, którą teoretycznie unoszą̨. Należałoby jeszcze tutaj wymienić́ zmianę̨ zapachu cząstek elementarnych (np. podczas rozpadu niektórych mezonów). Posiadanie ładunku oddziaływania silnego przez bezmasowe gluony. Niemożność́ racjonalnego, uzasadnionego rachunkowo, wskazania źródła masy protonu, również̇ brak jasnego, jakościowego i ilościowego opisu mechanizmu nadawania masy przez pole Higgsa i mnóstwo innych zjawisk kwantowych, których nie można w sposób logiczny wytłumaczyć́. Te przedstawione problemy współczesnej fizyki (i nie tylko te) zamierzam rozwiązać́ w „Nowej Teorii Wszystkiego”. Każdy kto chociaż trochę interesuje się fizyką, po przeczytaniu tej książki, popatrzy na otaczającą go rzeczywistość zupełnie innym spojrzeniem. Wystąpi zjawisko, z którym mamy do czynienia, gdy patrzymy na skomplikowany, z pozoru chaotyczny rysunek, na którym jest zakamuflowany jakiś znajomy kształt. Od chwili, gdy ten znajomy obiekt dostrzeżemy, już nigdy nie ukryje się on przed nami.


Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0