Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem - Krystyna Gąsiorek - ebook

Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem ebook

Krystyna Gąsiorek

0,0
88,10 zł

Opis

Wprowadzone zmiany dotyczą sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydatków strukturalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zmianie uległy zarówno wzory sprawozdań, jak i instrukcje ich sporządzania, a także formy i częstotliwość ich przekazywania odbiorcom.

Najistotniejszą zmianą jest rezygnacja z przekazywania zdecydowanej większości sprawozdań w formie pisemnej na formę elektroniczną.

W publikacji omówiono wprowadzone zmiany, dotyczące m.in.:

  • form przekazywania sprawozdań
  • wzorów sprawozdań,
  • wprowadzenia nowego sprawozdania,
  • poszczególnych instrukcji sporządzania sprawozdań,
  • terminów i częstotliwości sporządzania i przekazywania sprawozdań odbiorcom,
  • sporządzania korekt sprawozdań.

Przy każdym paragrafie rozporządzenia zamieszczony jest komentarz autora, wskazujący na najważniejsze zmiany w stosunku do wcześniejszego rozporządzenia (z 3 lutego 2010 r.) oraz ich zastosowanie w praktyce.

Ponadto w książce można znaleźć wzór zarządzenia/uchwały w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki podległe.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF