Niezbędnik kadrowej: czas pracy w przypadku zatrudnienia w kilku spółkach grupy kapitałowej – na co uważać? - Łukasz Prasołek - ebook

Niezbędnik kadrowej: czas pracy w przypadku zatrudnienia w kilku spółkach grupy kapitałowej – na co uważać? ebook

Łukasz Prasołek

0,0
30,45 zł

Opis

Z ebooka można dowiedzieć się m.in.:
• Jak rozliczać czas pracy pracownika mającego kilka umów z jednym pracodawcą?
• Jak potraktować umowę zlecenia lub o dzieło zawartą z podmiotem trzecim, ale wykonywaną na rzecz pracodawcy?
• Na czym polega koncepcja nadużycia osobowości prawnej?
• Kiedy umowy zlecenia zawarte z podmiotami powiązanymi kapitałowo będę pozorne?
• Czy zawieranie dodatkowych umów zleceń z pracownikami spółki dominującej przez spółki zależnej będzie obejściem prawa?
• Jak rozliczyć nadgodziny i kwoty wypłacone z tytułu umowy zlecenia w przypadku uznania umowy cywilnej za nieważną?

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF