Nieważność postępowania w procesie cywilnym - Tadeusz Zembrzuski - książka

Nieważność postępowania w procesie cywilnym książka papierowa

Tadeusz Zembrzuski

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka jest kompleksowym opracowaniem nieważności postępowania, istotnej dla praktyki instytucji prawa procesowego, dotyczącej najpoważniejszych uchybień procesowych oraz ich skutków wpływających na przebieg postępowań sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli oraz przed Sądem Najwyższym. W monografii dokonano analizy procesowego funkcjonowania instytucji nieważności, badano charakter, znaczenie i zakres jej zastosowania; wskazano jej elementy konstrukcyjne oraz istotę. Książka zawiera obszerne uwagi prawnoporównawcze. Nieważność postępowania została również skonfrontowana z nieważnością w ujęciu prawa materialnego, wadliwością czynności procesowych oraz problematyką nieistnienia postępowania lub orzeczenia.

Autor szczegółowo omawia skutki wystąpienia przyczyn nieważności i stwierdzenia nieważności postępowania we wszystkich fazach rozpoznawania spraw cywilnych, w tym między innymi w:

postępowaniu przed sądem pierwszej instancji,
postępowaniu apelacyjnym,
postępowaniu kasacyjnym,
postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
postępowaniu zażaleniowym,
postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania,
postępowaniu o unieważnienie prawomocnego orzeczenia.

Zawarte w monografii rozważania odniesiono do rozwiązań funkcjonujących w innych postępowaniach sądowych - sądowoadministracyjnym oraz karnym.

Liczba stron: 600

Format (wymiary): 15.0x21.0cm

ISBN: 9788381078443