Nieważność czynności prawnej - Maciej Gutowski - książka

Nieważność czynności prawnej książka papierowa

Maciej Gutowski

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnej, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego.

Niniejsze, 4 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany, orzecznictwo (m.in. SN, TSUE) oraz o poglądy doktryny.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące:

Systematyki wadliwych czynności prawnych, m.in.:
czynności wadliwe, bezskuteczne i nieważne,
tzw. czynności nieistniejące,
inne postacie wadliwości czynności prawnych,
czynności częściowo nieważne i częściowo bezskuteczne;
Konstrukcyjnych przesłanek nieważności czynności prawnych, m.in.:
zdolność prawna i zdolności do czynności prawnych,
nieprawidłowa reprezentacja a zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób prawnych,
stan wyłączający świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli,
pozorność,
niedochowanie wymogów co do formy czynności prawnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności;
Sprzeczności z prawem czynności prawnej jako przesłance jej nieważności, m.in.:
obejście prawa w Kodeksie cywilnym,
sprzeczność czynności prawnej z normami Unii Europejskiej,
Innych przesłanek nieważności czynności prawnej opartych na ocenie prawidłowości jej treści i celu, m.in.:
sprzeczność z zasadami współżycia społecznego,
sprzeczność z właściwością stosunku prawnego,
problematyka kauzalności w kontekście ważności czynności o charakterze przysparzającym;
Skutków prawnych nieważności bezwzględnej, m.in.:
cechy nieważności bezwzględnej,
roszczenia, które mogą powstać w związku z nieważnością czynności prawnych.

Opracowanie stanowi całościowe i wyczerpujące omówienie problematyki nieważności czynności prawnych, dlatego też jest pozycją przydatną dla praktyków, w szczególności sędziów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną.

Liczba stron: 498

Format (wymiary): 13.5x22.0cm

ISBN: 9788325595630

Wydanie: 4