Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej - Księżak Paweł, Mikołajczyk Joanna - książka

Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej książka papierowa

Księżak Paweł, Mikołajczyk Joanna

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

W opracowaniu dokonano analizy przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po obszernej
nowelizacji, obowiązującej od 30 kwietnia 2016 r., która m.in. wprowadza zmiany związane z:
wymogami stawianymi przed nabywcami nieruchomości rolnych,
uprawnieniami Agencji Nieruchomości Rolnych i obowiązkami obciążającymi notariuszy.

W książce omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:
- dziedziczenie gospodarstw rolnych,
- prawo nabycia Agencji Nieruchomości Rolnych,
- uzyskanie zgody prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na nabycie nieruchomości rolnej,
- ustawowe prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych.
Książka zawiera także omówienie zmian legislacyjnych w ustawie o lasach, a także ostatnie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Liczba stron: 384

Format (wymiary): 15.4x21.2

ISBN: 9788381075404

Wydanie: 1