Niemiecki język biznesowy w twojej firmie. Wirtschaftsdeutsch in deinem Unternehmen - Agnieszka Dudek - ebook + audiobook
Opis

Język niemiecki

Używasz języka niemieckiego w pracy, podczas wyjazdów czy spotkań służbowych?

Autorka podczas indywidualnych zajęć miała okazję poznać potrzeby pracowników firm i każde pojedyncze słowo niezbędne do korespondencji handlowej czy rozmów biznesowych. Dysponując wiedzą i doświadczeniem lektora języka niemieckiego stworzyła koncepcję materiałów do nauki bazującą na powtarzaniu słów i całych fraz – gdyż (jak dowodzą tego badania nad pamięcią) przynajmniej trzykrotne powtórzenie informacji daje największą szansę na przeniesienie jej do pamięci długotrwałej.

Ta metoda różni się od typowych szkolnych (podręcznikowych) metod nauczania i ćwiczeń. Materiał książki został podzielony na krótkie moduły tematyczne, aby nie zarzucać osoby uczącej się zbyt dużą ilością nowego słownictwa.

W poszczególnych częściach książki znajdują się gotowe do natychmiastowego wykorzystania w pracy typowe zwroty i frazy. Forma książki umożliwia opanowanie różnorodnego słownictwa zarówno w trakcie zajęć prowadzonych przez lektora, jak i w czasie samodzielnej nauki. Załączony do książki plik MP3 umożliwia szybkie nauczenie się niemieckiego języka biznesowego „ze słuchu”, np. w samochodzie w drodze do pracy i z pracy dzięki powtarzaniu na głos całych gotowych i przydatnych w komunikacji biznesowej zwrotów i wyrażeń.

***

Agnieszka Dudek – lektorka języka niemieckiego we Wrocławiu, wyszkolona metodycznie i wyspecjalizowana w prowadzeniu kursów języka niemieckiego w firmach. Prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z lektorami i weryfikuje poziom znajomości języka niemieckiego słuchaczy. Rekomendowana najbardziej wymagającym klientom korporacyjnym. Podstawą ich zadowolenia jest skuteczność opanowania języka niemieckiego przez pracowników, co stanowi priorytet w pracy zawodowej autorki.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 210

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność

Podobne


Redakcja

Anna ‌Żołcińska

Projekt okładki

Amadeusz Targoński, www.targonski.pl

Skład

Studio ‌Magenta, Nadzieja ‌Michnievič

Koncepcja graficzna

Wladzimier ‌Michnievič

Opracowanie ‌e-wydania

Nagranie i ‌realizacja dźwięku

www.maxx-audio.com

Copyright © 2018 ‌by Poltext ‌Sp. ‌z ‌o.o.

Wszelkie ‌prawa zastrzeżone. ‌Nieautoryzowane ‌rozpowszechnianie ‌całości lub fragmentów niniejszej ‌publikacji w ‌jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie ‌kopii metodą elektroniczną, ‌fotograficzną, a ‌także kopiowanie ‌książki na ‌nośniku ‌filmowym, ‌magnetycznym, optycznym lub innym ‌powoduje naruszenie praw ‌autorskich ‌niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja ‌została elektronicznie ‌zabezpieczona przed nieautoryzowanym ‌kopiowaniem, dystrybucją i ‌użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub ‌zmiana ‌zabezpieczeń stanowi naruszenie ‌prawa.

Warszawa 2018

Poltext Sp. z ‌o.o.

www.poltext.pl

[email protected]

ISBN 978-83-7561-907-2 (format epub) 

ISBN ‌978-83-7561-908-9 (format mobi) 

Przedmowa

Niniejsza książka przeznaczona jest dla osób, które chcą kontynuować naukę języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa z zakresu gospodarki i biznesu. Świetnie nadaje się jako pomoc na kursie biznesowym oraz do samodzielnej nauki. Jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: do pracowników niemieckojęzycznych firm lub firm współpracujących z niemieckojęzycznymi partnerami i klientami; do wszystkich, którzy w niedługim czasie chcą przyswoić sobie słownictwo, które da im możliwość podjęcia pracy na innym stanowisku lub w innej branży; do studentów myślących o swojej karierze zawodowej; do lektorów, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o znajomość języka niemieckiego w gospodarce i w biznesie; oraz do pasjonatów językowych, którzy lubią język niemiecki za jego logikę i pewną łatwość nauki na średnim i wyższym poziomie zaawansowania znajomości języka.

Książka powstała na podstawie mojego ponad dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z polskimi pracownikami niemieckojęzycznych firm, a szczególnie pewnej firmy produkcyjnej, w której miałam przyjemność uczyć indywidualnie osoby praktycznie z każdego działu. Na potrzeby tych zajęć przygotowywałam materiały bazujące na powtarzaniu słów i całych fraz, bo dla większości osób najskuteczniejszą metodą nauki jest nauka przez powtarzanie i utrwalanie materiału. Złotą zasadą jest przynajmniej trzykrotne powtórzeniedanego słowa lub frazy, dzięki czemu znacznie wzrasta prawdopodobieństwo przeniesienia nowo poznanego zwrotu do pamięci długotrwałej. I taki też jest koncept tej książki. Należy pamiętać, że ten, kto nie powtarza i nie pracuje ustawicznie nad wzbogacaniem słownictwa, marnuje wysiłek, który włożył w naukę. Efektywność i tempo przyswajania wiedzy rośnie wraz z przyjmowaniem, utrwalaniem i wykorzystywaniem nowych partii materiału. Im bardziej poszerza się zakres naszego słownictwa, tym łatwiej przychodzi nam nauka, ponieważ pamięć jest oparta na skojarzeniach i łączeniu ze sobą danych.

Niniejsza publikacja obejmuje szeroki zakres tematów: od prezentacji przedsiębiorstwa i procesu rekrutacji, przez rozmowy z klientami i współpracownikami w sytuacjach zawodowych, po szeroko rozumiane czynności biurowe oraz te związane z produkcją, a także kwestie ochrony zdrowia i dbałości o środowisko. Wiele słów i zwrotów na pewno okaże się przydatnych w pracy, dzięki czemu efektywniej będą zapamiętywane, gdyż nie ma lepszej nauki niż styczność z językiem w realnym życiu.

Książka opiera się na zasadzie powtarzania, kojarzenia i poszerzania słownictwa, a do tego jest skonstruowana tak, aby iść pewnym usystematyzowanym tokiem, przy czym daje również możliwość wyboru poszczególnych partii materiału lub pojedynczych tematów.

Układ graficzny książki, czyli prezentacja słownictwa z jednej strony po polsku, a z drugiej po niemiecku, pozwala śledzić zmiany w szyku zdania, odkrywać zasady i reguły gramatyczne w języku niemieckim. Dzięki powtarzaniu zwrotów i zaznajamianiu się z nimi na wielu praktycznych przykładach staną się one pewnym schematem, który wejdzie łatwo w nawyk. Równoległe tłumaczenie każdego pojedynczego słowa czy zdania chroni przed pogubieniem się w materiale, przed czasochłonnym odszukiwaniem słów w słownikach, przed nieprzyjemnym uczuciem, że tak wiele jeszcze się nie rozumie, nie potrafi i nie pamięta. W tej publikacji nie ma standardowych zadań i nieskończenie długich list słówek. Zawiera ona jedynie użyteczne słownictwo oraz gotowe zwroty niezbędne w korespondencji i komunikacji. Układ książki ma za zadanie maksymalnie ułatwić naukę i poprawić proces zapamiętywania.

Dzięki dołączonym do książki nagraniom mp3 możemy wzmocnić efekt nauki poprzez aktywne słuchanie i powtarzanie na głos! Podczas słuchania i mówienia nasz mózg jest bardzo aktywny, dużo bardziej niż w czasie czytania. Powtarzając na głos zwroty i zdania, animujemy sytuację podobną do rozmowy: zadajemy pytania, prosimy o coś, mówimy o sobie – w ten sposób przyzwyczajamy się do swojego głosu, sprawiamy, że mówienie staje się rutyną, a często powtarzane frazy wręcz dźwięczą nam w głowie. Sukces gwarantowany!

1. PRZEDSIĘBIORSTWO

Jestem pracownikiem i spalę się ze wstydu, jeśli nie będę wiedzieć: kiedy i przez kogo została założona moja firma, czym zajmują się poszczególne działy, do kogo powinienem zwrócić się z prośbą czy pytaniem w zależności od potrzeb czy sytuacji.

Muszę pamiętać, że określenia zawodów, stanowisk oraz zakres obowiązków mogą być odmienne w różnych firmach, dlatego jest tak ważne, aby dobrze znać strukturę i ludzi w firmie.

Ten rozdział zawiera następujące zagadnienia:

1.1. Prezentacja przedsiębiorstwa

1.2. Schemat organizacyjny

1.3. Działy

1. DAS UNTERNEHMEN

Ich bin beispielsweise ein Angestellter eines Unternehmens und ich werde vor Scham vergehen, wenn ich nicht weiß: wann und von wem die Firma, in der ich tätig bin, gegründet wurde; womit sich bestimmte Abteilungen beschäftigen, damit man sich z.B. dann an zuständige Person mit einer Bitte oder Frage wenden könnte.

Ich sollte dabei nicht vergessen, dass die Berufsbezeichnungen und Aufgabenbereiche in jedem Unternehmen variieren können, deshalb ist es so wichtig, gut die Struktur und die Menschen in der Firma zu kennen.

Dieser Kapitel beinhaltet folgendes:

1.1. Vorstellung des Unternehmens

1.2. Organigramm

1.3. Abteilungen

1.1. PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. VORSTELLUNG DES UNTERNEHMENS

spółka

die Gesellschaft

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o.

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH

Od 2016 roku jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Seit 2016 sind wir eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Nie jesteśmy spółką komandytową.

Wir sind keine Kommanditgesellschaft.

Jesteśmy spółką handlową jawną.

Wir sind eine offene Handelsgesellschaft.

W Niemczech znajduje się nasza spółka matka.

In Deutschland befindet sich unsere Muttergesellschaft.

W Polsce i na Węgrzech znajdują się spółki córki.

In Polen und Ungarn befinden sich Tochtergesellschaften.

oddział, filia

die Niederlassung/die Filiale

Nasz największy oddział znajduje się w Warszawie.

Unsere größte Niederlassung befindet sich in Warschau.

Ale są też małe filie w całej Polsce.

Es gibt aber auch kleine Filialen im ganzen Polen.

siedziba

der Standort

Jestem zatrudniony w siedzibie naszej firmy w Polsce.

Ich bin im Standort unserer Firma in Polen beschäftigt.

A pan jest zatrudniony w jakiejś innej siedzibie?

Und sind Sie in einem anderen Standort beschäftigt?

Zgadza się. W Berlinie. Jestem specjalistą w finansach.

Stimmt. In Berlin. Ich bin Spezialist für Finanzen.

Działam też w dziale controllingu.

Ich bin auch in Controlling tätig.

Dopiero od paru miesięcy działam w dziale controllingu.

Erst seit ein paar Monaten bin ich in Controlling tätig.

uchodzić za

gelten für

Uchodzimy za przedsiębiorstwo rodzinne.

Wir gelten für ein Familienunternehmen.

Nasza firma uchodzi za średnie przedsiębiorstwo.

Unsere Firma gilt für ein mittelständiges Unternehmen.

lider na rynku

der Marktführer

Nasza firma uchodzi za lidera na rynku w tej branży.

Unsere Firma gilt für einen Marktführer in dieser Branche.

Uchodzimy za wiodące średnie przedsiębiorstwo.

Wir gelten für ein führendes mittelständiges Unternehmen.

Posiadamy czołową pozycję w produkcji papieru.

Wir besitzen Spitzenposition in der Papierherstellung.

Czy państwa firma posiada zaawansowaną technologię?

Besitzt Ihre Firma Spitzentechnologie?

Ależ tak. Posiadamy zaawansowaną technologię produkcji.

Doch. Wir besitzen Spitzentechnologie der Herstellung.

specjalizować się w

spezialisiert sein auf

W czym specjalizuje się państwa koncern?

Worauf ist Ihr Konzern spezialisiert?

Nasz koncern specjalizuje się w produkcji kosmetyków.

Unser Konzern ist auf die Kosmetikherstellung spezialisiert.

Mamy wyspecjalizowane zakłady.

Wir haben spezialisierte Betriebe.

wysoko wykwalifikowany

hochqualifiziert

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną załogę.

Wir besitzen hochqualifizierte Belegschaft.

Oraz niezależne kierownictwo firmy.

Und eigenständige Geschäftsleitung.

Nasze kierownictwo firmy jest rzeczywiście niezależne.

Unsere Geschäftsleitung ist wirklich eigenständig.

właściciel

der Inhaber / der Eigentümer

Nie ma właściciel kierowniczej roli?

Hat der Inhaber keine führende Rolle?

Częściowo tak.

Teilweise schon.

Ale on szanuje niezależne kierownictwo firmy.

Aber er schätzt eigenständige Geschäftsleitung.

zakładać (firmę)

gründen (die Firma)

Otto Schmidt założył firmę.

Otto Schmidt hat das Unternehmen gegründet.

W 2010 roku założył dwie spółki córki.

2010 hat er zwei Tochtergesellschaften gegründet.

W roku 2014 założył kolejne spółki córki.

Im Jahre 2014 gründete er weitere Tochtergesellschaften.

przekształcić

umwandeln

Nasza firma przekształciła się w spółkę cywilną.

Unsere Firma hat in eine Zivilgesellschaft umgewandelt.

Myślałem, że w spółkę akcyjną.

Ich dachte in eine Aktiengesellschaft.

Niewiele było słychać w mediach o przekształceniu.

Man hörte über den Wandel sehr wenig in den Medien.

zarząd

der Vorstand

Po przekształceniu nie ma już zarządu.

Nach dem Wandel gibt es keinen Vorstand mehr.

Pięć osób należało do zarządu.

Fünf Personen gehörten zu unserem Vorstand.

Mój szwagier był nawet prezesem zarządu.

Mein Schwager war sogar der Vorstandsvorsitzende.

Po przekształceniu nie jest już prezesem zarządu.

Nach dem Wandel ist er kein Vorstandsvorsitzender mehr.

prezes firmy

der Geschäftsführer

Prezes firmy ma różnorodne zadania.

Der Geschäftsführer hat vielfältige Aufgaben.

Prezes firmy ma różnorodne zajęcia.

Der Geschäftsführer hat vielfältige Tätigkeiten.

zakres działalności

der Geschäftsbereich

Zakres działalności obejmuje przede wszystkim transport.

Der Geschäftsbereich umfasst vor allem Transport.

Zakres naszej działalności obejmuje też budownictwo.

Unser Geschäftsbereich umfasst aber auch Bauwesen.

Zakres świadczeń jest szeroki.

Der Leistungsumfang ist breit.

Zakres naszych świadczeń będzie coraz szerszy.

Unser Leistungsumfang wird immer breiter.

Zakres naszych świadczeń jest rozległy.

Unser Leistungsumfang ist umfangreich.

1.2. SCHEMAT ORGANIZACYJNY

1.2. ORGANIGRAMM

kierować

leiten

kierować działem

eine Abteilung leiten

kierownik działu

der Abteilungsleiter

Jedynie kierownik działu kieruje nowym działem.

Nur ein Abteilungsleiter leitet eine neue Abteilung.

On kieruje całym działem.

Er leitet die ganze Abteilung.

samodzielnie

selbständig

On kieruje samodzielnie całym działem.

Er leitet die ganze Abteilung selbständig.

zarządzać, administrować

verwalten

administrować danymi

Daten verwalten

zarządzać przedsiębiorstwem

das Unternehmen verwalten

Wiele osób zarządza danymi.

Mehrere Personen verwalten die Daten.

administracja

die Verwaltung

Dwadzieścia osób należy do administracji.

Zwanzig Personen gehören zu der Verwaltung.

prowadzić

führen

prowadzić całe przedsiębiorstwo

das ganze Unternehmen führen

prowadzić rozmowę

das Gespräch führen

Będzie pan prowadzić nasze całe przedsiębiorstwo?

Werden Sie unser ganzes Unternehmen führen?

Całkiem możliwe.

Gut möglich.

Będzie pani prowadzić naszą następną rozmowę?

Werden Sie unser nächstes Gespräch führen?

Całkiem możliwe.

Gut möglich.

współpracować z

zusammenarbeiten mit

Z kim pan współpracuje?

Mit wem arbeiten Sie zusammen?

Z różnymi osobami.

Mit verschiedenen Personen.

Z różnymi ludźmi.

Mit verschiedenen Menschen.

współpraca

die Zusammenarbeit

Mam nadzieję na długotrwałą współpracę.

Ich hoffe auf eine lange Zusammenarbeit.

owocny

erfolgreich

Mam nadzieję na owocną współpracę.

Ich hoffe auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

My również.

Wir auch.

Dziękuję za owocną współpracę.

Danke für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Również dziękujemy.

Wir bedanken uns auch.

składać się z

bestehen aus

Nasz zespół składa się z 5 osób.

Unser Team besteht aus 5 Personen.

Nasz zespół składa się z 5 różnych osób.

Unser Team besteht aus 5 verschiedenen Personen.

Produkt składa się z 2 części.

Das Produkt besteht aus 2 Teilen.

Produkt składa się z 2 różnych części.

Das Produkt besteht aus 2 verschiedenen Teilen.

obejmować

umfassen

obejmować całe przedsiębiorstwo

das ganze Unternehmen umfassen

Projekt obejmuje całe przedsiębiorstwo.

Das Projekt umfasst das ganze Unternehmen.

Projekt obejmuje pojedyncze działy.

Das Projekt umfasst einzelne Abteilungen.

podlegać

unterstehen

Podlegam bezpośrednio mojemu kierownikowi.

Ich unterstehe direkt meinem Leiter.

przełożony

der Vorgesetzte

Podlegam bezpośrednio mojemu przełożonemu.

Ich unterstehe direkt meinem Vorgesetzten.

Kto jest pana przełożonym?

Wer ist Ihr Vorgesetzter?

Na pewno pan go zna.

Sie kennen ihn sicher.

wspierać

unterstützen

wspierać personel

das Personal unterstützen

Przełożony powinien wspierać personel.

Ein Vorgesetzter soll das Personal unterstützen.

wsparcie i kontrola

Unterstützung und Kontrolle

zaufanie

das Vertrauen

Zaufanie jest dobre, ale kontrola jest lepsza.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

doradzać

beraten

doradzać klientowi

einen Kunden beraten

Obecnie doradzam mojemu najlepszemu klientowi.

Zurzeit berate ich meinen besten Kunden.

dawać radę

einen Rat geben

Proszę dać mi dobrą radę!

Bitte geben Sie mir einen guten Rat!

Abym był zadowolony.

Damit ich zufrieden bin.

Z pewnością będzie pan zadowolony.

Bestimmt werden Sie zufrieden.

udzielać rad

Ratschläge geben

Niech pani nie daje mi rad!

Geben Sie mir keine Ratschläge!

Niech pani nie daje mi więcej rad!

Geben Sie mir keine Ratschläge mehr!

1.3. DZIAŁY

1.3. ABTEILUNGEN

płaska struktura

flache Struktur

jasna hierarchia

klare Hierarchie

Nas odróżnia płaska struktura.

Uns unterscheidet eine flache Struktur.

A u nas jest jasna hierarchia.

Und bei uns ist eine klare Hierarchie.

dział personalny

die Personalabteilung

Dział personalny dba o rekrutację personelu.

Die Personalabteilung sorgt für die Personalbeschaffung.

Dział personalny dba o szkolenia.

Die Personalabteilung sorgt für die Schulungen.

O szkolenia i dokształcanie.

Für die Schulungen und die Weiterbildung.

dokształcanie pracowników

die Weiterbildung der Mitarbeiter

dział informatyczny

die EDV-Abteilung

Dział informatyczny testuje i kontroluje programy.

Die EDV-Abteilung testet und kontrolliert die Programme.

Dział informatyczny pomaga przy problemach z oprogramowaniem.

Die EDV-Abteilung hilft bei Problemen mit Software.

Dział informatyczny nadzoruje przepływ danych.

Die EDV überwacht den Datenfluss.

Dział informatyczny nadzoruje pracę wszystkich serwerów.

Die EDV überwacht die Arbeit aller Server.

Dział informatyczny nazywa się u nas IT.

Die EDV nennt man bei uns IT.

A u nas ten dział nazywa się dział informatyczny.

Und bei uns nennt man diese Abteilung EDV.

produkcja

die Fertigung / die Produktion

Produkcja wytwarza gotowe produkty.

Die Fertigung stellt fertige Produkte her.

Produkcja wytwarza półprodukty.

Die Fertigung stellt die Halbprodukte her.

Produkcja również koordynuje przebieg produkcji.

Die Fertigung koordiniert auch die Produktionsabläufe.

Przebieg produkcji jest stale kontrolowany.

Die Produktionsabläufe werden stets kontrolliert.

Przebieg produkcji jest stale ulepszany.

Die Produktionsabläufe werden stets verbessert.

Przebieg produkcji zna nasz kierownik produkcji.

Die Produktionsabläufe kennt unser Produktionsleiter.

dział utrzymania ruchu

die Instandhaltung

Dział utrzymania ruchu nadzoruje przebieg produkcji.

Die Instandhaltung überwacht die Produktionsabläufe.

Dział utrzymania ruchu nadzoruje konserwacje.

Die Instandhaltung überwacht die Wartungen.

Dział utrzymania ruchu dba o konserwację urządzeń.

Die Instandhaltung sorgt für die Wartung der Anlagen.

Dział utrzymania ruchu dba o planowe konserwacje.

Die Instandhaltung sorgt für planmäßige Wartung.

I o planowe prace serwisowe.

Und für planmäßige Servicearbeiten.

dział zapewnienia jakości / dział jakości

die Qualitätssicherung

Dział jakości kontroluje jakość naszych produktów.

Die QS kontrolliert die Qualität unserer Produkte.

Dział jakości dba o najwyższą jakość naszych produktów.

Die QS sorgt für die höchste Qualität unserer Produkte.

Dział jakości przeprowadza wewnętrzne audyty.

Die QS führt interne Audits durch.

Dział jakości przeprowadza próby jakościowe.

Die QS führt Qualitätsproben durch.

Dział jakości opracowuje także reklamacje klientów.

Die QS bearbeitet auch die Reklamationen von Kunden.

I opracowuje reklamacje jakościowe.

Und sie bearbeitet die Qualitätsbeanstandung.

Odwołanie i reklamacja to synonimy.

Die Beanstandung und die Reklamation sind Synonyme.

badanie i rozwój

Forschung und Entwicklung

Ten dział przeprowadza badania.

Diese Abteilung führt Forschungen durch.

Ten dział przeprowadza własne próby produkcyjne.

Diese Abteilung führt eigene Produktionsproben durch.

I rozwija nowe produkty.

Und entwickelt neue Produkte.

I rozwija nowe rozwiązania.

Und entwickelt neue Lösungen.

dział zakupów

der Einkauf

Dział zakupów troszczy się o potrzebne materiały.

Der Einkauf kümmert sich um nötige Materialien.

Dział zakupów troszczy się o potrzebne surowce.

Der Einkauf kümmert sich um nötige Rohstoffe.

Dział zakupów zamawia potrzebne części zamienne.

Der Einkauf bestellt nötige Ersatzteile.

Dział zakupów zamawia potrzebne narzędzia.

Der Einkauf bestellt nötige Werkzeuge.

Dział zakupów zaopatruje firmę w usługi.

Der Einkauf versorgt die Firma mit Dienstleistungen.

I zaopatruje firmę w towary.

Und er versorgt die Firma mit Waren.

dział sprzedaży / dział dystrybucji

der Verkauf / der Vertrieb

Dział sprzedaży sprzedaje produkty i usługi.

Der Verkauf verkauft Produkte und Dienstleistungen.

Dział sprzedaży realizuje strategie sprzedaży.

Der Verkauf setzt die Verkaufsstrategien um.

Dział sprzedaży realizuje najnowsze strategie sprzedaży.

Der Verkauf setzt neuste Verkaufsstrategien um.

Sprzedajemy też w internecie.

Wir verkaufen auch im Internet.

sprzedaż produktów w internecie

der Verkauf von Produkten im Internet

Mamy sklep internetowy.

Wir haben einen Online-Shop.

Sprzedaż idzie dobrze.

Der Verkauf läuft gut.

W ostatnim okresie sprzedaż idzie dobrze.

In letztem Zeitraum läuft der Verkauf gut.

W tym okresie idzie jeszcze lepiej.

In diesem Zeitraum läuft er noch besser.

obsługa klienta

der Kundendienst / die Kundenbetreuung

Obsługa klienta opiekuje się klientem.

Der Kundendienst betreut die Kunden.

Obsługa klienta obsługuje stałych klientów.

Der Kundendienst bedient die Stammkunden.

przedstawiciel handlowy

der Außendienst

Przedstawiciel handlowy opiekuje się klientami.

Der Außendienst betreut die Kunden.

Przedstawiciel handlowy odwiedza klientów.

Der Außendienst besucht die Kunden.

Przedstawiciel handlowy negocjuje ceny.

Der Außendienst verhandelt die Preise.

Negocjuje warunki.

Er verhandelt die Bedingungen.

Oraz pozostaje w stałym kontakcie z klientami.

Und bleibt im ständigen Kontakt mit Kunden.

2. ZATRUDNIENIE

Obojętne, czy pracuje się w tym samym przedsiębiorstwie 10 lat, czy też rozpoczęło się pracę tuż po studiach, warto wiedzieć:

jak przedstawić przebieg swojej kariery zawodowej,

co zawiera umowa o pracę,

jakie są warunki pracy,

i jak negocjować swoje warunki zatrudnienia.

Rozdział zawiera następujące moduły tematyczne:

2.1. Rozmowa kwalifikacyjna

2.2. Ubieganie się o pracę

2.3. Umowa o pracę

2.4. Warunki pracy

2. EINSTELLUNG

Egal, ob man schon seit 10 Jahren im selben Unternehmen arbeitet, oder man gerade nach dem Studienabschluss erste Arbeit aufnimmt, wäre es von großem Nutzen zu wissen:

wie man sein Werdegang darstellen kann,

was unser Vertrag beinhaltet,

wie unsere Arbeitsbedingungen aussehen,

und wie man über die Arbeitsbedingungen verhandelt.

In diesem Kapitel befinden sich also folgende thematische Einheiten:

2.1. Vorstellungsgespräch

2.2. Bewerbung

2.3. Arbeitsvertrag

2.4. Arbeitsbedingungen

2.1. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

2.1. VORSTELLUNGSGESPRÄCH

zatrudnić kogoś

jemanden einstellen

Zatrudniamy dwie osoby.

Wir stellen zwei Personen ein.

Zatrudnimy dwie osoby.

Wir werden zwei Personen einstellen.

Nasza firma zamierza zatrudnić nowe osoby.

Unsere Firma hat vor, neue Personen einzustellen.

W naszym dziale jest potrzebna jedna osoba.

In unserer Abteilung wird eine Person gebraucht.

U nas zostanie ktoś zatrudniony.

Bei uns wird jemand eingestellt.

I u nas też.

Und bei uns auch.

zatrudniony, pracownik

der Angestellte

Jestem pracownikiem biurowym.

Ich bin der Büroangestellte.

W naszym dziale są nowi pracownicy biurowi.

In unserer Abteilung gibt es neue Büroangestellten.

zatrudniać

beschäftigen

Nasza firma zatrudnia 1000 pracowników.

Unsere Firma beschäftigt 1000 Arbeiter.

Nasze przedsiębiorstwo zatrudnia 2000 pracowników.

Unser Unternehmen beschäftigt 2000 Arbeiter.

Chcemy zatrudnić kolejnych 200 współpracowników.

Wir wollen weitere 200 Mitarbeiter beschäftigen.

zatrudniony, pracownik

der Beschäftigte

na całym świecie

weltweit

ponad 1000 zatrudnionych na całym świecie

über 1000 Beschäftigte weltweit

ponad 1000 zatrudnionych w całej Europie

über 1000 Beschäftigte in ganz Europa

załoga

die Belegschaft

Nasza załoga liczy razem 200 zatrudnionych.

Unsere Belegschaft zählt insgesamt 200 Beschäftigte.

Nasz personel liczy razem 40 zatrudnionych.

Unser Personal zählt insgesamt 40 Beschäftigte.

zapotrzebowanie na pracowników

der Personalbedarf

Zgłaszam zapotrzebowanie na pracowników.

Ich melde den Personalbedarf.

Zgłaszam zapotrzebowanie na pracowników w moim dziale.

Ich melde den Personalbedarf in meiner Abteilung.

zapotrzebowanie w poszczególnych działach

der Personalbedarf in den einzelnen Abteilungen

umieszczać ogłoszenie w sprawie pracy

Stellenanzeigen schalten

Ogłoszenia zostaną zamieszczone w gazetach.

Stellenanzeigen werden in den Zeitungen geschaltet.

Pracownicy będą poszukiwani przez agencje pracy.

Die Arbeiter werden durch die Arbeitsagenturen gesucht.

Aktualnie są poszukiwani trzej programiści.

Zurzeit werden drei Programmierer gesucht.

otrzymać przesłane podanie o pracę

die Bewerbung geschickt bekommen

Chcielibyśmy otrzymać przesłane podanie o pracę.

Wir werden gern die Bewerbung geschickt bekommen.

Proszę przesłać swoje podanie bezpośrednio do mnie.

Schicken Sie bitte Ihre Bewerbung direkt an mich!

kandydat

der Bewerber

Sądzę, że jest pani właściwym kandydatem.

Ich denke, Sie sind ein richtiger Bewerber.

Sądzę, że jest wielu kandydatów na jedno stanowisko.

Ich denke, es gibt viele Bewerber auf einer Stelle.

załączyć życiorys z kolorowym zdjęciem

den Lebenslauf mit einem Lichtbild beifügen

Proszę załączyć swój życiorys z kolorowym zdjęciem!

Bitte fügen Sie Ihren Lebenslauf mit einem Lichtbild bei!

Również świadectwa, certyfikaty i dyplomy?

Und Zeugnisse, Zertifikate und Diplome auch?

Oczywiście.

Selbstverständlich.

Chętnie sobie zobaczę świadectwa pracy.

Arbeitszeugnisse werde ich mir gerne ansehen.

zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną

zum Bewerbungsgespräch einladen

Jest ktoś zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną?

Ist jemand zum Bewerbungsgespräch eingeladen?

Właściwie nikt. Nie ma odpowiedniego kandydata.

Eigentlich niemand. Es gibt keinen richtigen Kandidaten.

Proszę kogoś zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną!

Bitte laden Sie jemanden zum Bewerbungsgespräch ein!

Dobrze. Jednak zaproszę któregoś kandydata.

Gut. Ich lade doch einen Kandidaten ein.

być obecnym

anwesend sein

Będę obecny.

Ich werde anwesend sein.

I szefowa kadr też będzie obecna.

Und die Personalchefin wird auch anwesend sein.

Będę obecny przy rozmowie.

Ich werde bei dem Gespräch anwesend sein.

dołączyć

hinzukommen

Też dołączę.

Ich werde auch hinzukommen.

Szefowa kadr dołączy do rozmowy.

Die Personalchefin wird zum Gespräch hinzukommen.

przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

der Verlauf des Vorstellungsgesprächs

Poinformuję o przebiegu rozmowy.

Ich informiere über den Verlauf des Gesprächs.

Rozmowa źle przebiegła.

Das Vorstellungsgespräch ist schlecht verlaufen.

ubiegać się

sich bewerben

Czy chce się pan ubiegać o stanowisko u nas?

Möchten Sie sich bei uns um eine Stelle bewerben?

Dlaczego chce się pan ubiegać o stanowisko u nas?

Warum möchten Sie sich bei uns um eine Stelle bewerben?

Czy ubiega się pan też o pracę u naszej konkurencji?

Bewerben Sie sich auch bei unserer Konkurrenz?

Nie, ubiegam się o pracę jedynie u państwa.

Nein, ich bewerbe mich nur bei Ihnen um eine Stelle.

2.2. UBIEGANIE SIĘ O PRACĘ

2.2. BEWERBUNG

wykształcenie

die Ausbildung

mieć odpowiednie wykształcenie

entsprechende Ausbildung haben

Jakie ma pan wykształcenie?

Welche Ausbildung haben Sie?

Mam odpowiednie wykształcenie na to stanowisko.

Ich habe entsprechende Ausbildung für diese Stelle.

Jestem wykształcony z zakresu finansów.

Ich bin im Bereich Finanzen ausgebildet.

dyplom ukończenia szkoły wyższej

der Hochschulabschluss

Posiadam dyplom ukończenia szkoły wyższej.

Ich habe ein Hochschulabschluss.

Nie posiadam dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

Ich habe kein Hochschulabschluss.

ukończyć szkołę

eine Schule abschließen

Ukończyłem dwie szkoły.

Ich habe zwei Schulen abgeschlossen.

Jedną państwową i jedną prywatną.

Eine staatliche und eine private.

Ukończyłem różne kursy.

Ich habe verschiedene Kurse abgeschlossen.

kursy dokształcające, doszkalające

die Fortbildungskurse

Ukończyłem interesujące kursy dokształcające.

Ich habe interessante Fortbildungskurse abgeschlossen.

Ostatni kurs dokształcający w roku 2017.

Letzter Fortbildungskurs im Jahre 2017.

dokształcanie (się)

die Weiterbildung

Czy umożliwiają państwo dokształcanie się?

Ermöglichen Sie die Weiterbildung?

Tak, są u nas możliwości dalszego kształcenia.

Ja, bei uns gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten.

Możliwości dalszego kształcenia są dla mnie ważne.

Weiterbildungsmöglichkeiten sind wichtig für mich.

uczęszczać do szkoły

die Schule besuchen

Uczęszczałem do szkoły średniej za granicą.

Ich habe eine Oberschule im Ausland besucht.

liceum ogólnokształcące

ein allgemeinbildendes Lyzeum

Uczęszczałem do liceum ogólnokształcącego.

Ich habe ein allgemeinbildendes Lyzeum besucht.

praktyka

das Praktikum

podczas studiów odbyć praktykę

während des Studiums ein Praktikum machen

ukończyć studia na kierunku

das Studium in Fachrichtung abschließen

Studiowałem dwa kierunki.

Ich habe zwei Fachrichtungen studiert.

I obydwa ukończyłem.

Und beide habe ich abgeschlossen.

doświadczenie

die Erfahrung

doświadczenie na podobnym stanowisku

die Erfahrung an ähnlicher Stelle

On posiada doświadczenie na takim samym stanowisku.

Er besitzt die Erfahrung an gleicher Stelle.

kwalifikacje

Qualifikationen

On posiada konieczne kwalifikacje.

Er besitzt notwendige Qualifikationen.

On posiada konieczne doświadczenie.

Er besitzt notwendige Erfahrung.

zaświadczenie

die Bescheinigung

Posiada pan zaświadczenie?

Besitzen Sie eine Bescheinigung?

Posiada pani zaświadczenie kwalifikacji?

Besitzen Sie eine Bescheinigung Ihrer Qualifikationen?

Proszę, oto zaświadczenie moich kwalifikacji.

Bitte, hier Bescheinigung meiner Qualifikationen.

znajomość, umiejętność

Kenntnisse

znajomość języków obcych

Fremdsprachenkenntnisse

znajomość obsługi komputera

EDV-Kenntnisse

dysponować czymś

verfügen über

Czy dysponuje pani znajomością języków obcych?

Verfügen Sie über Fremdsprachenkenntnisse?

Tak. Język angielski na poziomie B2.

Ja. Die Englischkenntnisse auf Niveau B2.

Znajomość języka niemieckiego na dobrym poziomie.

Deutschkenntnisse auf gutem Niveau.

I podstawowa znajomość języka rosyjskiego.

Und Grundkenntnisse in Russisch.

w mowie i piśmie

in Wort und Schrift

Angielski płynnie w mowie i piśmie.

Englisch fließend in Wort und Schrift.

Dysponuję bardzo dobrą znajomością angielskiego.

Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in Englisch.

Dysponuję podstawową znajomością rosyjskiego.

Ich verfüge über Grundkenntnisse in Russisch.

oczekiwania odnośnie wynagrodzenia

Gehaltsvorstellungen

Jakie są pana oczekiwania odnośnie wynagrodzenia?

Wie sind Ihre Gehaltsvorstellungen?

Jakie są moje oczekiwania odnośnie wynagrodzenia?

Wie meine Gehaltsvorstellungen sind?

Muszę chwilkę pomyśleć.

Ich muss kurz überlegen.

zarabiać

verdienen

Obecnie zarabiam.

Zurzeit verdiene ich.

Chcę więcej zarabiać.

Ich will mehr verdienen.

Oczywiście chcę zarabiać więcej niż dotychczas.

Selbstverständlich will ich mehr verdienen als bisher.

Dotychczas zarabiałem więcej niż 2000 euro.

Bisher verdiente ich mehr als 2000 Euro.

2.3. UMOWA O PRACĘ

2.3. ARBEITSVERTRAG

umowa o pracę / umowy o pracę

der Arbeitsvertrag / die Arbeitsverträge

umowa na czas określony

befristeter Arbeitsvertrag

umowa na czas nieokreślony

unbefristeter Arbeitsvertrag

być czymś zainteresowanym

interessiert an etwas sein

Czy jest pan zainteresowany umową na czas określony?

Sind Sie an einem befristeten Arbeitsvertrag interessiert?

Jestem zainteresowany umową na czas określony.

Ich bin an einem befristeten Arbeitsvertrag interessiert.

Jestem zainteresowany stałym zatrudnieniem.

Ich bin an der Festanstellung interessiert.

podpisać umowę zlecenie

einen Dienstvertrag unterschreiben

Proszę podpisać tę umowę zlecenie!

Bitte unterschreiben Sie diesen Dienstvertrag!

Chętniej podpisałbym umowę o dzieło.

Ich würde lieber einen Werkvertrag unterschreiben.

Przy umowie o dzieło nie płaci się ubezpieczenia.

Bei einem Werkvertrag zahlt man keine Versicherungen.

normowany czas pracy

die festgesetzte Arbeitszeit

elastyczny czas pracy

die flexible Arbeitszeit

liczba roboczogodzin

die Zahl der Arbeitsstunden

zależeć od liczby roboczogodzin

von der Zahl der Arbeitsstunden abhängen

Zarobek zależy od liczby roboczogodzin.

Der Verdienst hängt von der Zahl der Arbeitsstunden ab.

Od tego zależy mój zarobek.

Davon hängt mein Verdienst ab.

Od tego zależy mój miesięczny zarobek.

Davon hängt mein monatlicher Verdienst ab.

oferować miesięczną pensję

das Monatsgehalt anbieten

Oferujemy panu miesięczną pensję 2000 euro.

Wir bieten Ihnen 2000 Euro Monatsgehalt an.

Możemy panu zaoferować miesięczną pensję 2000 euro.

Wir können Ihnen 2000 Euro Monatsgehalt anbieten.

świadczenia socjalne

Sozialleistungen

dodatkowe świadczenia socjalne

zusätzliche Sozialleistungen

Oferujemy panu dodatkowe świadczenia socjalne.

Wir bieten Ihnen zusätzliche Sozialleistungen an.

po okresie próbnym

nach der Probezeit

Po okresie próbnym oferujemy panu 2500 euro.

Nach der Probezeit bieten wir Ihnen 2500 Euro an.

Więcej nie możemy zaoferować.

Mehr können wir Ihnen nicht anbieten.

przyuczać się, wdrażać

sich einarbeiten

Jak długo będę się przyuczać?

Wie lange werde ich mich einarbeiten?

Szacuję, że jakiś miesiąc.

Ich schätze einen Monat lang.

Może będzie się pan przyuczać jeszcze dłużej.

Vielleicht werden Sie sich noch länger einarbeiten.

Szacuję, że po jakimś miesiącu będzie pan przyuczony.

Ich schätze, nach einem Monat werden Sie eingearbeitet.

okres na wdrożenie się

die Einarbeitungszeit

Jak długo trwa okres na wdrożenie się?

Wie lange dauert die Einarbeitungszeit?

przeciętnie

durchschnittlich

Przeciętnie miesiąc.

Durchschnittlich einen Monat lang.

zakres, obszar

der Bereich

zakres obowiązków

der Aufgabenbereich

To należy do mojego zakresu obowiązków.

Das fällt in meinen Aufgabenbereich.

Obsługa klienta należy do mojego zakresu obowiązków.

Der Kundendienst fällt in meinen Aufgabenbereich.

być za coś odpowiedzialnym / odpowiadać za coś

für etwas zuständig sein

Za dział personalny odpowiada pani Nowak.

Für den Bereich Personal ist Frau Nowak zuständig.

Nie odpowiadam za to.

Ich bin dafür nicht zuständig.

kompetencje

die Zuständigkeit

Co podlega mojej kompetencji?

Was fällt in meine Zuständigkeit?

Wiele obszarów należy do pani kompetencji.

Viele Bereiche fallen in Ihre Zuständigkeit.

zakres kompetencji

der Zuständigkeitsbereich

Zakres moich kompetencji jest bardzo duży.

Mein Zuständigkeitsbereich ist sehr groß.

obowiązek

die Pflicht

Jakie obowiązki należą do moich kompetencji?

Welche Pflichten fallen in meine Zuständigkeit?

Ma pani następujące obowiązki:

Sie haben folgende Pflichte:

poufność danych

die Datenvertraulichkeit

Jestem zobowiązany do poufności danych.

Ich bin zur Datenvertraulichkeit verpflichtet.

Jestem zobowiązany umową do poufności danych.

Vertraglich bin ich zur Datenvertraulichkeit verpflichtet.

wymówienie

die Kündigung

termin złożenia wymówienia

die Kündigungsfrist

Zazwyczaj termin złożenia wymówienia wynosi 3 miesiące.

Normalerweise beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate.

2.4. WARUNKI PRACY

2.4. ARBEITSBEDINGUNGEN

zmiana

die Schicht

praca na dwie zmiany

die Doppelschichtarbeit

Oferujemy pracę na dwie zmiany.

Wir bieten die Doppelschichtarbeit an.

Tydzień na pierwszej zmianie.

Eine Woche erste Schicht.

Następny tydzień na drugiej zmianie.

Nächste Woche zweite Schicht.

W weekend nasza firma jest zamknięta.

Am Wochenende ist unsere Firma geschlossen.

praca na niepełny etat

die Teilzeitarbeit

Jestem zainteresowana pracą na niepełny etat.

Ich bin an einer Teilzeitarbeit interessiert.

Wracam właśnie po urlopie macierzyńskim.

Ich komme gerade nach dem Mutterschaftsurlaub zurück.

Praca na niepełny etat jest dobrym rozwiązaniem.

Eine Teilzeitarbeit ist eine gute Lösung.

Dobre rozwiązanie po urlopie macierzyńskim.

Gute Lösung nach dem Mutterschaftsurlaub.

przedsiębiorstwo przyjazne rodzinie

familienfreundliches Unternehmen

Jesteśmy przedsiębiorstwem przyjaznym rodzinie.

Wir sind ein familienfreundliches Unternehmen.

równowaga

das Gleichgewicht

równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym

das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben

równowaga pomiędzy pracą a życiem rodzinnym

das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Familienleben

klimat w pracy

das Arbeitsklima

Panuje pozytywny klimat w pracy.

Es herrscht positives Arbeitsklima.

Pozytywny klimat w pracy odgrywa dużą rolę.

Ein positives Arbeitsklima spielt eine große Rolle.

atmosfera w pracy

die Arbeitsatmosphäre

Panuje pozytywna atmosfera w pracy.

Es herrscht positive Arbeitsatmosphäre.

Pozytywna atmosfera w pracy odgrywa dużą rolę.

Eine positive Arbeitsatmosphäre spielt eine große Rolle.

uznawać, szanować, doceniać

anerkennen

Będzie pan przez nas doceniany.

Sie werden von uns anerkannt.

Wyniki pana pracy będą przez nas docenione.

Ihre Leistungen werden von uns anerkannt.

wybitne

herausragend

Wybitne wyniki będą przez nas docenione.

Herausragende Leistungen werden von uns anerkannt.

Każdy dobry pracownik zostanie z pewnością doceniony.

Jeder gute Arbeiter wird bestimmt anerkannt.

doceniać finansowo

finanziell würdigen

Mój szef mnie szanuje i docenia finansowo.

Mein Chef anerkennt mich und würdigt finanziell.

Czy moje dotychczasowe wyniki zostaną docenione finansowo?

Werden meine bisherigen Leistungen finanziell gewürdigt?

Tak, jasne. Pani wyniki zostaną docenione finansowo.

Ja, klar. Ihre Leistungen werden finanziell gewürdigt.

przyznać premię zależną od wyników pracy

die Leistungsprämie gewähren

Przyznajemy premię zależną od wyników pracy.

Wir gewähren die Leistungsprämie.

Zostanie pani przyznana premia.

Die Leistungsprämie wird Ihnen gewährt.

stabilna sytuacja finansowa

stabile finanzielle Situation

Zapewniamy stabilną sytuację finansową.

Wir gewähren stabile finanzielle Situation.

Zapewniamy premię zależną od wyników pracy.

Wir gewähren eine Leistungsprämie.

pewność zatrudnienia

die Sicherheit der Beschäftigung

I również pewność zatrudnienia.

Und die Sicherheit der Beschäftigung auch.

Zgadza się. Zatrudnienie powinno być pewne.

Stimmt. Die Beschäftigung soll sicher sein.

Firma zapewnia mi pewne zatrudnienie.

Die Firma gewährt mir die sichere Beschäftigung.

pracować po godzinach

die Überstunden machen

Pracujesz często po godzinach?

Machst du oft die Überstunden?

być zmuszonym

gezwungen sein

Czy jesteś zmuszony pracować po godzinach?

Bist du gezwungen, die Überstunden zu machen?

Niestety tak. Jestem zmuszony pracować po godzinach.

Leider ja. Ich bin gezwungen, die Überstunden zu machen.

płacić za nadgodziny

die Überstunden auszahlen

Moja firma dobrze płaci za nadgodziny.

Meine Firma zahlt gut die Überstunden aus.

brać wolne za nadgodziny

abfeiern

Mogę wziąć wolne za nadgodziny.

Ich kann meine Überstunden abfeiern.

Muszę wziąć wolne za nadgodziny w tym samym miesiącu.

Ich muss in dem selben Monat die Überstunden abfeiern.

Albo w następnym.

Oder in nächstem Monat.

wynagrodzenie za niewykorzystany urlop

die Urlaubsabfindung

Wynagrodzenie za niewykorzystany urlop uznaję za dobre.

Die Urlaubsabfindung finde ich gut.

Nie mam czasu iść na urlop.

Ich habe keine Zeit in Urlaub zu gehen.

ciągły, nieprzerwany

ununterbrochen

Nie miałem długiego ciągłego urlopu.

Ich hatte keinen langen ununterbrochenen Urlaub.

Siedem dni – mój najdłuższy ciągły urlop.

Sieben Tage – mein längster ununterbrochener Urlaub.

awans

der Aufstieg

możliwości awansu

die Aufstiegsmöglichkeiten

Jak duże są tutaj możliwości awansu?

Wie groß sind die Aufstiegsmöglichkeiten hier?

Teoretycznie całkiem spore.

Theoretisch ziemlich groß.

awansować

aufsteigen

Awansuję.

Ich werde aufsteigen.

A ja już awansowałem.

Und ich wurde schon aufgestiegen.

W takim razie gratuluję tobie awansu.

Dann gratuliere ich zu deinem Aufstieg.

awansować

befördert werden

Powinienem zostać awansowany.

Ich soll befördert werden.

Kiedy powinieneś zostać awansowany?

Wann sollst du befördert werden?

Zapewne w następnym miesiącu.

Sicherlich im nächsten Monat.

awans

die Beförderung

W napięciu czekam na swój awans.

Gespannt warte ich auf meine Beförderung.

Jestem też ciekaw.

Ich bin auch gespannt.

Już ci gratuluję awansu.

Ich gratuliere dir schon zu deiner Beförderung.

widoki na przyszłość

Zukunftsaussichten

Jakie są twoje widoki na przyszłość w tej firmie?

Wie sind deine Zukunftsaussichten in dieser Firma?

Bardzo dobre widoki na przyszłość.

Sehr gute Zukunftsaussichten.

Z dużymi szansami na awans.

Mit großen Chancen auf die Beförderung/den Aufstieg.

przekwalifikować się

sich umschulen lassen

Twoje widoki na przyszłość wzrosną.

Deine Zukunftsaussichten werden steigen.

Gdy się przekwalifikujesz.

Wenn du dich umschulen lässt.

Myślę o przekwalifikowaniu się.

Ich denke an eine Umschulung.

Dobry wybór.

Gute Wahl.

wykorzystać doświadczenie

die Erfahrungen einbringen

wykorzystać dotychczasowe doświadczenie

bisherige Erfahrungen einbringen

Chcę wykorzystać moje dotychczasowe doświadczenie.

Ich will meine bisherigen Erfahrungen einbringen.

na nowym stanowisku

an neuer Stelle

Wykorzystałem moje dotychczasowe doświadczenie.

Meine bisherigen Erfahrungen habe ich eingebracht.

na poprzednim stanowisku

an vorheriger Stelle

3. ATMOSFERA W PRACY

W pracy spędzamy wiele godzin dziennie i większość życia. Duży wpływ mają na nas:

relacje między pracownikami,

ocena naszej pracy,

odpowiedzialność za wykonywane zadania i związany z tym stres,

stan psychiczny, określany często jako „wypalenie”.

Rozdział zawiera słownictwo dotyczące następujących tematów:

3.1. Wzajemne relacje w pracy

3.2. Ocena pracowników

3.3. Stres w życiu zawodowym

3.4. Zwolnienie lekarskie

3. BETRIEBSKLIMA

In der Arbeit verbringen wir viele Stunden am Tag und die meiste Zeit des Lebens. Dies hat einen großen Einfluss auf uns:

Beziehungen zwischen Mitarbeitern,

Beurteilung unserer Arbeit,

Verantwortung für die gemachten Aufgaben und damit verbundener Stress,

psychischer Zustand, der oft unter „Burn-out“ zusammengefasst wird.

Diese Einheit ermittelt den Wortschatz zu folgenden Themen:

3.1. Gegenseitige Beziehungen am Arbeitsplatz

3.2. Beurteilung der Mitarbeiter

3.3. Stress im Berufsleben

3.4. Krankschreibung

3.1. WZAJEMNE RELACJE W PRACY

3.1. GEGENSEITIGE BEZIEHUNGEN AM ARBEITSPLATZ

dobrze zgrany zespół

ein gut eingespieltes Team

Nasz dział jest dobrze zgranym zespołem.

Unsere Abteilung ist ein gut eingespieltes Team.

Wszyscy chętnie pracują w zespole.

Alle arbeiten gern im Team.

stosunek, relacje

das Verhältnis

wzajemny stosunek

das gegenseitige Verhältnis

Wzajemny stosunek jest bardzo przyjazny.

Das gegenseitige Verhältnis ist sehr freundlich.

nawiązywać dobre stosunki

gutes Verhältnis aufbauen

Nasz kierownik nawiązuje z innymi dobre stosunki.

Unser Leiter baut gutes Verhältnis zu anderen auf.

Od pierwszego dnia nawiązał dobre stosunki.

Seit erstem Arbeitstag baute er gutes Verhältnis auf.

zachowywać się

sich verhalten

On potrafi właściwie się zachować.

Er kann sich richtig verhalten.

On zachowuje się właściwie w różnych sytuacjach.

Er verhält sich richtig in verschiedenen Situationen.

dogadywać się z kimś

zurechtkommen mit jmdm.

Wszyscy łatwo się ze sobą dogadują.

Alle kommen leicht miteinander zurecht.

Zawsze łatwo się ze sobą dogadywaliśmy.

Wir sind immer leicht miteinander zurechtgekommen.

zastępować

vertreten

Gdy to konieczne, zastępujemy się.

Falls nötig, vertreten wir uns.

W wakacje zastępujemy się.

In den Sommerferien vertreten wir uns.

zastępca kierownika

der stellvertretende Leiter

Bardzo krótko był zastępcą kierownika.

Sehr kurz war er der stellvertretende Leiter.

Bardzo szybko został naszym kierownikiem.

Sehr schnell ist er unser Leiter geworden.

wspierać

unterstützen

Wzajemnie się wspieramy.

Wir unterstützen uns gegenseitig.

Otrzymuję zawsze potrzebne wsparcie.

Ich bekomme immer nötige Unterstützung.

wyrobić sobie pozycję

sich eine Position verschaffen

Wyrobiłem sobie pozycję.

Ich habe mich eine Position verschafft.

Mam pewną pozycję.

Ich habe eine sichere Position.

Inni współpracownicy mnie cenią.

Andere Mitarbeiter schätzen mich.

Jestem szanowany przez innych współpracowników.

Ich bin von meinen Mitarbeitern geschätzt.

Mimo to mówimy sobie na „ty”.

Trotzdem dutzen wir uns.

chwalić

loben

Chwalenie wzmacnia motywację.

Das Loben stärkt die Motivation.

Chwalenie motywuje pracowników.

Das Loben motiviert die Mitarbeiter.

ustępować komuś

jmdm. nachgeben

Często musi ustępować swojemu przełożonemu.

Er muss seinem Vorgesetzten oft nachgeben.

Następnym razem już nie ustąpi.

Nächstes Mal gibt er nicht mehr nach.

Właściwie dlaczego miałby ustępować?

Warum sollte er eigentlich nachgeben?

Jest tak samo dobrze wykształcony i doświadczony.

Er ist genauso gut ausgebildet und erfahren.

cieszyć się autorytetem

Ansehen genießen

Nasz kierownik cieszy się autorytetem.

Unser Leiter genießt Ansehen.

Od samego początku cieszył się autorytetem.

Von Anbeginn hat er Ansehen genossen.

równouprawnienie

die Gleichberechtigung / die Gleichstellung

Jest u nas duży problem z równouprawnieniem.

Bei uns gibt es ein großes Problem mit Gleichberechtigung.

Masz rację.

Du hast Recht.

Uważam, że równouprawnienie jest sprawiedliwe.

Ich finde die Gleichberechtigung gerecht.

cechy

Eigenschaften

On posiada wiele pozytywnych cech.

Er besitzt viele positive Eigenschaften.

Widać oczywiście też negatywne cechy.

Negative Eigenschaften sieht man natürlich auch.

Ale niezbyt wiele.

Aber nicht so viele.

zarozumiały

eingebildet

Szczerze mówiąc, on jest czasami zarozumiały.

Ehrlich gesagt ist er manchmal eingebildet.

Nie lubi się zarozumiałych osób.

Eingebildete Personen hat man nicht gern.

nieuprzejmy

unhöflich

Współpracownicy narzekają na to.

Die Mitarbeiter klagen darüber.

Narzekają na to, że jest nieuprzejmy.

Sie klagen darüber, dass er unhöflich ist.

Też muszę poskarżyć się na jego nieuprzejmość.

Ich muss mich auch über seine Unhöflichkeit klagen.

3.2. OCENA PRACOWNIKÓW

3.2. BEURTEILUNG DER MITARBEITER

oceniać

beurteilen

Każdego roku oceniamy naszych pracowników.

Jedes Jahr beurteilen wir unsere Mitarbeiter.

Kierownictwo zostanie też ocenione.

Die Leitung wird auch beurteilt.