Negocjacje handlowe - Marcin Bill - ebook

Negocjacje handlowe ebook

Marcin Bill

0,0
2,02 zł

lub
Opis

Negocjacje handlowe stanowią istotny element funkcjonowania świata biznesu. To właśnie dzięki sprytnym negocjacjom od wieków przedsiębiorcy zyskują na znaczeniu i wygrywają z konkurencją. Czy nie czas abyś i Ty poznał tajniki negocjacji, które pozwolą Tobie stać się milionerem… Wybór należy do Ciebie. Czas mija.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 24
Marcin Bill

Negocjacje handlowe

© Marcin Bill, 2020

Negocjacje handlowe stanowią istotny element funkcjonowania świata biznesu. To właśnie dzięki sprytnym negocjacjom od wieków przedsiębiorcy zyskują na znaczeniu i wygrywają z konkurencją. Czy nie czas abyś i Ty poznał tajniki negocjacji, które pozwolą Tobie stać się milionerem… Wybór należy do Ciebie. Czas mija.

ISBN 978-83-8221-215-0

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Wstęp

Negocjacje handlowe stanowią metodę osiągania porozumienia z jednym lub wieloma partnerami w określonej kwestii, w zakresie umów handlowych, sposobów i metod współpracy. To sposób na uzyskanie kompromisu, gdzie interesy wszystkich stron zostają pogodzone na rzecz realizacji wspólnego celu. Negocjacje są sztuką z tego powodu,

iż ostatecznie rozmowy prowadzone są przez konkretne osoby, przedstawicieli firm, od których umiejętności zależy powodzenie prowadzonych negocjacji. Nieodpowiednia taktyka, manipulacje, złe założenia i metody mogą doprowadzić do negatywnych następstw dla całego przedsiębiorstwa czy grup firm.[1] Negocjacje, jako pojęcie istnieje od zarania dziejów ludzkości. Stanowiły one narzędzie wojny i pokoju już w okresie starożytności.

Częstow tamtym okresie historycznym negocjacje niezadowalające dla jednej ze strony były powodem wojny. Negocjacje handlowe również stanowiły od wieków wyraz zdolności kupców do handlu, sprawiając, iż jedni bogacili się a inni tracili zyski. Negocjacja jest to, zatem pewnego rodzaju sztuka, zdolność do podejmowania ryzyka. Musi ono jednak być skalkulowane. To również umiejętność wzajemnego komunikowania, które przynosi obu stronom korzyści. Wykorzystanie zdolności psychologicznych oraz atutów, które istnieją w danym momencie pozwala na wynegocjowanie możliwie najlepszych warunków umowy.

Negocjacje jako narzędzie biznesu zyskują na znaczeniu, dzięki globalizacji rynków. Dzięki wymianie handlowej między firmami reprezentującymi różne kultury coraz częściej potrzebne są również specyficzne umiejętności i wiedza w zakresie negocjacji w środowisku multikulturowym. W ogólnym wymiarze negocjacje w wymiarze globalnym odnoszą się do wymiaru środowiskowego, klimatu politycznego, uwarunkowań prawnych i społecznych. To proces, który opiera się o werbalne i niewerbalne strategie.[2] W tym kontekście celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych zagadnień w zakresie uwarunkowań, przebiegu oraz innych zasadniczych aspektów problematyki negocjacji handlowych w biznesie. W odniesieniu do źródeł wykorzystanych na potrzeby niniejszej pracy w szczególności oparto się na literaturze przedmiotu oraz innych opracowaniach naukowych.

[1] Heeper A., Schmidt M., Negocjacje handlowe po polsku i po angielsku, Cornelsen Verlag GmbH & Co. OHG, Berlin-Warszawa 2008 r., s. 2—4.

[2] Cellich C., Subhash J., Global Business Negotiations Across Borders. Practical solutions, Business Expert Press, New York 2012 r., s. 4—5.

Definicja negocjacji

Negocjacje stanowią bez wątpienia interakcji społecznej, gdzie strony w ramach procesu negocjacyjnego starają się zdefiniować wzajemne relacje w kontekście handlowym. Istotą negocjacji jest współdziałanie, to złożony proces komunikacyjny, w który strony angażują się, aby uzyskać coś od drugiej strony, starają się zmienić przekonania i zachowania w sposób, który umożliwi osiągnięcie porozumienia. Wbrew pozorom, zakres rzeczowy prowadzonych negocjacji nie ogranicza się wyłącznie do treści umów, zasad współpracy czy warunków przejęcia drugiej firmy, mediacji w zakresie ugody w sporze czy kwestii ustalenia ceny sprzedaży lub kupna.

Prowadzenie