Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim - Joanna Buchalska - ebook

Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim ebook

Joanna Buchalska

0,0
99,00 zł

lub
Opis

Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony nazwiska na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa prywatnego międzynarodowego.


W monografii przedstawiono ochronę nazwiska jako dobra osobistego, jak również elementu nazwy lub firmy. Wskazano także na normy kolizyjne w odniesieniu do nazwiska oraz problematykę związaną z jego pisownią. Osobny rozdział poświęcono zagadnieniu ochrony nazwiska w prawie własności intelektualnej i przedstawiono w nim przykłady zarejestrowanych znaków towarowych zawierających nazwiska. Rozważania zostały zakończone omówieniem problematyki komercjalizacji nazwiska. Uwzględniono również bogaty dorobek judykatury polskiej i unijnej.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF