Narkomania jako zjawisko społeczne - Marcin Bill - ebook

Narkomania jako zjawisko społeczne ebook

Marcin Bill

0,0
6,06 zł

lub
Opis

Narkomania jest nadal poważnym problemem społecznym. Jej charakter, jako uzależnienia stawia narkomanię w pierwszej czołówce nałogów, prowadzących do śmierci. Po narkotyki sięgają młodzi. Dopalacze, trawka, kokaina stają się synonimem alternatywnej rzeczywistości. Ale czy na pewno warto?

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 14

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Marcin Bill

Narkomania jako zjawisko społeczne

© Marcin Bill, 2021

Narkomania jest nadal poważnym problemem społecznym. Jej charakter, jako uzależnienia stawia narkomanię w pierwszej czołówce nałogów, prowadzących do śmierci. Po narkotyki sięgają młodzi. Dopalacze, trawka, kokaina stają się synonimem alternatywnej rzeczywistości. Ale czy na pewno warto?

ISBN 978-83-8245-132-0

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Wstęp

Problem narkomanii istnieje w coraz większym zakresie. Pojawia się w naszym otoczeniu w szkole, w pracy, na dyskotece. Ktoś zażywa narkotyki, ktoś inny oferuje nam aby spróbować marihuany czy LSD. O ile problem narkomanii istniał w okresie poprzedniego systemu politycznego, miał on daleko mniejsze znaczenie. Trudniej było zdobyć narkotyki, często spożywano tzw. kompot. Otwarcie granic i wejście w struktury UE spowodowało, iż przemyt i produkcja wszelkiego rodzaju środków psychotropowych rozkwitła.

Ostatnia afera z tzw. dopalaczami udowodniła, jak wiele istnieje zainteresowanie i zapotrzebowanie na tego rodzaju używki. Problem ten nie ogranicza się już do środowisk zagrożonych patologią. Narkotyki biorą dzieci, osoby młode, z dobrych rodzin, biorą osoby na wysokich stanowiskach które nie radzą sobie z poziomem stresu. Jednocześnie świadomość problemu, wiedzy na temat narkotyków bardziej opiera się na mitach niż faktach medycznych.

A przecież osoby narkotyzujące się nie żyją w próżni. Mają rodziny, dzieci, chodzą do szkoły. Ich lęki i obawy które spowodowały nałóg są również naszym udziałem, a koszmar ich życia stać się może w każdej chwili częścią naszego codziennego funkcjonowania. W tym kontekście istotnym celem przedmiotowej pracy jest przedstawienie problematyki zjawiska narkomanii.

Narkomania stała się prawdziwą plagą naszej cywilizacji, pochodną możliwości, jakie stwarzają grupy przestępcze. Stanowi wyraz niezaspokojenia potrzeb oraz sposób na rozładowanie emocji oraz problemów codziennych. Narkomani funkcjonują

w różnych środowiskach. Narkotyki są przyjmowane przez osoby bogate, które w ten sposób rozładowują napięcia związane z pracą, jak i przez uczniów i studentów, wspomagających swoje zdolności do nauki w czasie sesji egzaminacyjnej. Wreszcie, narkotyki są w użyciu przez rozmaite środowiska osób z rodzin patologicznych

i środowisk przestępczych. W wielu krajach