Najnudniejsza książka świata - Prof. K. McCoy, Dr Hardwick - ebook

Najnudniejsza książka świata ebook

Prof. K. McCoy, Dr Hardwick

2,9
24,90 zł

lub
Opis

Uwaga! Czytanie tej książki grozi natychmiastowym zaśnięciem!

30 litrów kawy, 6 miesięcy pracy, 17 drzemek w ciągu dnia. Tłumacz zasypiał, redaktor ziewał, korektor ratował sie energetykami. Ta innowacyjna książka skutecznie wyśle w objęcia Morfeusza każdego nocnego marka!

Znajdziesz w niej unikalny zbiór tekstów i grafik, których czytanie wprowadza mózg w hipnotyczny stan i ułatwia zaśnięcie. Gdzie jeszcze przeczytasz o kryzysie politycznym w Belgii w latach 2007-2011 lub o ostatnich zmianach w klasyfikacji mięczaków? Gdzie indziej znajdziesz światowy almanach kiszonych ogórków lub relację z najdłuższej partii szachowej? Podejmij wyzwanie i sprawdź, przy której stronie zaśniesz!

Przygotuj się na szybkie zasypianie z najnudniejszą książką, jaką kiedykolwiek opublikowano!

PS. Nawet jeśli ta książka nie uśpi cię od razu, zdobędziesz masę bezużytecznych ciekawostek, którymi uratujesz każdą imprezę – w końcu kto nie chciałby poznać wszystkich rodzajów śniegu?

__

„Podoba mi się owca na okładce.” – Danuta, fanka polskich seriali i zupy pomidorowej

„Zasypiałbym.” – suseł

__

O autorach

Profesor K. McCoy specjalizuje się w analizie stanów hipnotycznych i somnambulizmu. Mieszka na Wybrzeżu i spędza jedną godzinę dziennie, z wyjątkiem poniedziałków, przesuwając skały, aby zbudować ścianę morską. Dr Hardwick jest ekspertem w dziedzinie letargów nocnych oraz jednym z czołowych światowych autorytetów w dziedzinie śrubokrętów.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 183
Wstęp

Podczas wieloletnich studiów prowadzonych w Instytucie Badań Bezcelowych zajmowaliśmy się m.in. istotnym zagadnieniem bezsenności i niewystarczającej ilości snu. Jeśli zależy Wam na odpowiedniej ilości snu, ważne jest możliwie największe ograniczenie stymulacji umysłowej. Najbardziej pożądanym stanem ducha jest znudzenie, zmęczenie i brak zainteresowania. Podczas naszych badań analizowaliśmy stany hipnotyczne, somnambulizm, letarg wywołany stereotypami oraz środki farmakologiczne spowalniające funkcjonowanie umysłu i ograniczające liczbę bodźców. W trakcie trwającego pięć lat eksperymentu profesor McCoy prosił badanych o spędzanie piętnastu godzin dziennie w zaciemnionym pokoju i medytowanie przy dźwiękach białego szumu. Nikt nie wytrwał do końca, ale wstępne rezultaty dotyczące snu okazały się wysoce zachęcające.

Gdy niektóre z tradycyjnych metod ułatwiających zasypianie (np. liczenie owiec lub wsłuchiwanie się w szum fal oceanu) przyniosły niejednoznaczne efekty w warunkach laboratoryjnych, doszliśmy do wniosku, że najskuteczniejszą strategią dającą powtarzalne wyniki jest czytanie książki aż do osiągnięcia stanu wystarczającej senności. Należy jedynie unikać lektur, które nadmiernie ekscytują lub intrygują, bowiem ostatnią rzeczą, jakiej pragniemy, gdy szykujemy się do snu, jest silne pobudzenie umysłu. Wiele powieści i książek będących literaturą faktu odznacza się pewną zdolnością do zafascynowania czytelnika i sprowokowania niepożądanych ciągów myślowych, które, niepoddane kontroli, mogą przerodzić się szybko w stan natarczywej bezsenności.

W odpowiedzi na dokonane odkrycia zebraliśmy garść krótkich tekstów. Gwarantujemy, że każda strona jest pozbawiona podniet. Usunęliśmy wszelkie elementy, które mogłyby rzucić Czytelnikowi jakieś wyzwanie lub stymulować go. Postaraliśmy się ułożyć i zaprojektować tekst w taki sposób, by zamroczył umysł, wywołując stan hipnotycznej senności i rozleniwienia. Wszystkie artykuły zostały opracowane przez zespół wysokiej klasy nudziarzy, pozbawionych uczuć trutni oraz specjalistów w zniechęcająco jałowych dziedzinach badań naszej akademii. Gwarantujemy, że ilustracje i projekty profesora McCoya, będące kolejnym przejawem sennego zagubienia, wprawią Czytelnika w stan silnego letargu. Podczas przeprowadzonych eksperymentów teksty te uśpiły 97 procent badanych w ciągu dziesięciu minut, w 58 procentach przypadków i 73 procentach warunków (w zakresie dopuszczalnego błędu!). Dlatego zebraliśmy je w książce, żywiąc szczerą nadzieję, że uznacie te materiały za równie nudne podczas czytania, tak jak uznaliśmy my, gdyśmy je zbierali.

prof. K. McCoy i dr Hardwick

Kryzys polityczny w Belgii, 2007–2011

Kryzys polityczny w Belgii, przypadający na lata 2007–2011, był tamtejszym okresem niestabilności. Wywołały go sprawy związane z reformą państwa oraz dylemat, czy rejon Brukseli Halle-Vilvoorde powinien być jednym okręgiem wyborczym, czy zostać podzielony na dwa. Po wyborach w 2007 roku musiało upłynąć 196 dni negocjacji, zanim zdołano stworzyć koalicję. Po wyborach 2010 roku zadanie to zabrało już 541 dni. W trakcie negocjacji różni belgijscy politycy przewodniczyli dyskusji, występując w wielu rolach politycznych. Bart De Wever z Nowego Sojuszu Flamandzkiego przewodniczył obradom w okresie od 17 czerwca 2010 do 8 lipca 2010 roku w roli informateura. W Belgii tytuł formateur jest używany na oznaczenie osoby, która prowadzi negocjacje w sprawie zawiązania koalicji rządowej. Zadanie informateura polega na prowadzeniu rozmów wstępnych, które położą podwaliny pod przyszłą rolę formateura.

Po De Weverze Elio Di Rupo z Partii Socjalistycznej został preformateurem, czyli człowiekiem, który również przygotowuje pole formateurowi, ale nie jest informateurem ze względu na to, że może on zostać formateurem, a nawet samym premierem (a informateurzy są zwykle uważani za aktualnych lub potencjalnych pomocników formateura). Di Rupo przewodniczył rozmowom do 3 września 2010 roku, kiedy to został zastąpiony przez Danny’ego Pietersa i André Flahauta, którzy piastowali urzędy przewodniczącego Senatu i przewodniczącego Izby Reprezentantów. Łącznie określano ich mianem mediatorów, zamiast nazywać formateurami, informateurami lub preformateurami. Gdy 5 października 2010 roku rozmowy zakończyły się fiaskiem, De Wever ponownie objął przewodnictwo nad negocjacjami, jednak tym razem nie nazywano go informateurem, ale clarificatorem. Od 21 października 2010 do 26 stycznia 2011 roku mediatorem był Johan Vande Lanotte i rozmowy toczyły się w dalszym ciągu.

Dziewiętnaście nudnych rzeczy do pomyślenia

Stopniowy rozwój pleśniObserwowanie schnięcia farbyKonferencja i seminarium na temat władz lokalnychDoroczne spotkanie Towarzystwa FilatelistycznegoNużące wędrówki do ponurych miejscZróżnicowanie materiału glebowegoStanie w kolejce w urzędzie pocztowymBiurowy dzień szkoleń w dziedzinie baz danychFormularz odpisu od dochodu, część 52-A, punkt 7Wyścigi ślimakówRóżne odcienie beżuNiedzielne popołudnie w 1975 rokuMiejski system kanalizacyjnyBadania ilościowePrzedłużająca się rozgrywka w MonopolyLiczenie włosów bujnej brodySzum linii wysokiego napięciaPuste działki w strefie przyległej do miastaSąsiedzki komitet do spraw śmieci

Biurokracja w Cesarstwie Bizantyńskim

(fragment z książki Bizancjum: Pełny przewodnik po strukturze administracyjnej państwa prof. L. Tedioso)

Służba cywilna w Cesarstwie Bizantyńskim stanowiła element politycznej kultury Bizancjum, a jednocześnie byt od niej odrębny. Choć spełniała funkcję administracyjną, była też wyrazem zarządczego podejścia do administracji. Z upływem lat biurokrację tamtejszą wielokrotnie reorganizowano, co opisałem szczegółowo na stronach 17, 18, 835, 739 i 1008. Służbę cywilną można podzielić na trzy części: administrację pałacową, ulokowaną na dworze, władze prowincji odpowiedzialne za zarządzanie prowincjami oraz centralną służbę cywilną, zajmującą się centralnym kierowaniem biurokracją administracyjną. Szacuje się, że w skład służby cywilnej wchodziło co najmniej 600 urzędników publicznych z 13 różnych urzędów i departamentów państwa. Członkowie administracji cywilnej dzielili się na kritai, urzędników sądowych, i sekretikoi, urzędników finansowych. Sekretikoi byli nadzorowani przez generalnego rewidenta nazywanego sakellariosem. Z kolei sekretikoi podlegali nadzorcom departamentów zwanych logothetēs. Dla przykładu logothetē tou genikou był ministrem finansów odpowiedzialnym za biurokrację administracji finansowej, która ze swej strony nadzorowała sakellariosa z biura finansowego, a ten kirtai z biura finansowego w ramach biurokracji cywilnej. Podobnie logothetē tou dromou kontrolował pocztę. Kritai, którzy zajmowali się sprawami związanymi z pocztą oraz innymi zagadnieniami podobnej wagi, odpowiadali przed sekretikoi od poczty ze służby publicznej. Z kolei sekretikoi zdawał sprawę przed logothetē tou dromou.

Znajdź różnicę

Hipnoza wielopoziomowa

Zamknij oczy. Idziesz betonową ścieżką. Po lewej stronie widzisz betonowy mur, po prawej betonowy mur. Po lewej, tuż obok ciebie, stoją: mały niebieski samochód i duży szary, a potem biały, czerwony i zielony, z rowerem z tyłu. Obok tego ostatniego zaparkował srebrny wóz i duży czarny z lśniącymi kołami. Spójrz w prawo. Widzisz duży szary samochód obok średniej wielkości niebieskiego i czerwonego, który stoi obok dużego białego vana. Idziesz dalej betonową ścieżką, pamiętając o betonowych ścianach z jednej i z drugiej strony. Docierasz do wybetonowanego zbocza i zaczynasz schodzić po betonie, który jest szary, szary, bardzo szary i wije się w dół, coraz bardziej w dół. Stoisz ponownie na betonowej ścieżce. Po lewej stronie masz betonowy mur, po prawej betonowy mur. Po lewej, na wprost ciebie, jest czerwony samochód obok białego samochodu i dużego srebrnego samochodu z nalepkami na szybie. Za nimi stoją trzy czarne samochody jeden za drugim, a po nich zielony i małe czerwone auto. Po lewej zaparkował biały wóz, a po nim czerwony van obok małego auta z dziecięcym fotelikiem. Za nim stoi żółty samochód, a dalej dwa srebrne i duży czarny motocykl. Wciąż idziesz betonową ścieżką. Docierasz do kolejnego zbocza. Zaczynasz schodzić, pamiętając o szarych ścianach z jednej i z drugiej strony. Schodzisz coraz niżej i niżej, aż droga zaczyna zataczać koło. Dochodzisz do betonowej ścieżki. Po lewej stronie masz betonowy mur, po prawej betonowy mur. Na wprost ciebie stoi czarny wóz z bagażnikiem na dachu, a po nim duży niebieski van z przyciemnionymi szybami. Tuż obok widzisz biały samochód, dalej jeden zielony i cztery srebrne. Pierwszy srebrny samochód jest bardzo mały, drugi duży i lśniący, a trzeci, ten średniej wielkości, od jakiegoś czasu nie był myty. Z kolei czwarty jest mały i ma poduszkę na przednim fotelu. Dalej stoi duży niebieski samochód i inny biały, i mały czarny van. Idziesz ścieżką, która wije się w dół…

30 rodzajów śniegu

śnieg ziarnisty

krupy śnieżne

śnieżny nawis

śnieżna skorupa

śnieżne kryształki

zaspy palcowe

szreń

puch świeży

tuman śniegu

krupa lodowa

śnieg ziarnisty

śnieg świeży

śnieg stary

śnieg wieloletni

śnieg mokry

puch świeży

puch zsiadły

szreń łamliwa

zastruga

śnieg z deszczem

śnieżna breja

gips przewiany

gips zbity

śnieżny most

śnieg kopny

śnieżny szkwał

śnieżna zawieja

śnieg zmrożony płatkowy

śnieżna pokrywa

śnieżysty śnieg

Statystyki sportowe

Podczas meczu finałowego World Series w 1886 roku, w którym Saint Louis Browns zmierzyli się z Chicago White Stockings, popełniono 63 błędy.

Najdłuższy mecz tenisowy w historii został rozegrany przez Johna Isnera i Nicolasa Mahuta na Wimbledonie w 2010 roku. Trwał on 11 godzin i 5 minut i został rozłożony na trzy dni.

Podczas mistrzostw świata w piłce ręcznej mężczyzn w 1958 roku reprezentacja Norwegii zdobyła 67 goli.

Na igrzyskach olimpijskich w 1996 roku reprezentacja Korei Południowej zdobyła jeden medal w łucznictwie.

Najdłuższy mecz reprezentacji narodowych krykieta został rozegrany pomiędzy drużynami Republiki Południowej Afryki i Anglii. Spotkanie rozpoczęło się 3 marca 1939 roku, a zakończyło 12 dni później, po 43 godzinach i 16 minutach gry (1981

runów

i 5447

ballów

). Wynik był remisowy.

W mistrzostwach świata kobiet w unihokeju najwięcej tytułów mistrzowskich zdobyła reprezentacja Szwecji. Oprócz Szwecji zwyciężały jedynie Finlandia i Szwajcaria.

We Flandrii Zachodniej i okolicznych prowincjach gra się w odmianę kul (gry polegającej na toczeniu kul po trawie) zwaną

tra-bowls

.

Zwycięzca mistrzostw świata w grze papier, kamień, nożyce otrzymuje nagrodę w wysokości 10 000 dolarów.

W 2011 roku zawody w gapieniu się rozegrane w australijskim Terytorium Północnym wygrał Fergal „Szkaradny” Fleming, który wpatrywał się w rywala bez mrugnięcia okiem przez 40 minut i 59 sekund.

Jedna z najdłuższych rozgrywek pokerowych odbyła się w Bird Cage Theatre w Tombstone, w stanie Arizona, w latach 1881–1889. Trwała ona 8 lat, 5 miesięcy i 3 dni.

W kwietniu 1962 roku podczas mistrzostw świata i Wielkiej Brytanii w kulki zastąpiono gliniane kulki szklanymi.

Podczas igrzysk olimpijskich w 1956 roku z powodu kwarantanny konkurs indywidualny w ujeżdżaniu koni odbył się w Szwecji zamiast w Melbourne. Brązowy medal zdobyła Liselott Linsenhoff z Niemiec Zachodnich, dosiadająca Adulara.

Wirujące kręgi umysłu

Najnowsze zmiany w systematyce mięczaków

Od czasu publikacji systematyki ślimaków (Gastropoda) przez Boucheta i Rocroi wprowadzono liczne drobne korekty w klasyfikacji ślimaków i brzuchonogów. Klussmann-Kolb i współpracownicy wnieśli ważny wkład polegający na przeklasyfikowaniu Euthyneura. W wyniku pracy Jörgera i jego zespołu przeklasyfikowana została ważna grupa Heterobranchia. Oczywiście jedno z najbardziej ekscytujących nowych badań dotyczyło klasyfikacji Conoidea, ale do tego wrócimy później.

Niedawno dowiedziono, że wymarły takson Helcionelloida nie jest prawdziwym Gastropoda, więc paleozoiczne mięczaki zajmujące niepewną pozycję zostały przeklasyfikowane na odrębną klasę w ramach ślimaków, dzięki czemu uniknięto zamieszania. W obrębie rodziny czareczek (Patellogastropoda) badania Nakano i Ozawy z 2007 roku doprowadziły do niewielkich przesunięć. Acmaeidae zostały włączone do identycznych Lottioidea, ale utworzono nową rodzinę Eoacmaeidae. W celu zwiększenia precyzji w tej dziedzinie systematyki mięczaków trzy inne rodziny (Daminilidae, Lepetopsidae, Neolepetopsidae) zaliczane są obecnie do klasy Lottioidea.

W przypadku Vetigastropoda ważne okazały się prace Geigera z 2009 roku. Podrodzina Depressizoninae zmieniła nazwę na rodzinę Depressizonidae. Również dwie inne grupy wcześniej uważane za podrodziny (Larocheinae z rodziny Scissurellidae oraz Temnocinclinae z rodziny Sutilizonidae) zostały uznane za rodziny, co wymusiło zmiany terminologiczne. Larocheinae są teraz znane jako Larocheidae, a Temnocinclinae jako Temnocinclidae.

Inna ważna nowość dotyczy podrodziny Neomphaloidea zaliczanej do grupy Vetigastropoda, bo świeże odkrycia w dziedzinie filogenezy mięczaków dowiodły, iż w rzeczywistości należą one do własnej grupy Neomphalina. Jeśli jednak chodzi o związki łączące Neomphalina i Vetigastropoda, pozostało jeszcze wiele do zrobienia, bowiem dotychczasowe badania nie są rozstrzygające.

Oczywiście są też Neritimorpha. W 2007 roku Bandel zidentyfikował pewną liczbę nowych rodzin w ramach Neritopsoidea zaklasyfikowanego do rzędu Neritoina, który sam w sobie jest nadrzędem Cycloneritimorpha (w ramach, rzecz jasna, podklasy Neritimorpha). Prowadzi to w sposób logiczny do zaliczenia Natisopsinae (które Bouchet i Rocroi w 2005 roku uznali za Neritopsidae) do rodziny Naticopsidae. W ten sposób nadrodzina Neritopsoidea obejmuje teraz rodziny Neritopsidae, Fedaiellidae, Delphinulopsidae, Cortinellidae, Palaeonaricidae i Naticopsidae. Na kolejnych stronach omówimy znaczenie systematyki Caenogastropoda w połączeniu z poprawioną relacją pomiędzy rodziną Provannidae i nadrodziną Abyssochrysoidea. Zastanowimy się również nad podniesieniem podrodziny Semisulcospirinae do pozycji rodziny (z inną nazwą) Semisulcospiridae. W związku ze wspomnianymi zmianami w systematyce mięczaków należy pamiętać, że wszystkie klasyfikacje mogą jeszcze w przyszłości podlegać przekształceniom.

Fazy wzrostu ostrokrzewu (Ilex aquifolium)

Dostępne w wersji pełnej

Rozstaw torów: zarys ogólny

Dostępne w wersji pełnej

Liczenie owiec

Dostępne w wersji pełnej

Najnudniejsze wpisy w interesujących dziennikach

Dostępne w wersji pełnej

Słownik nudy(z Nowym Apatiotezaurusem)

Dostępne w wersji pełnej

Idź spać

Dostępne w wersji pełnej

Jak zbudowano piramidy?

Dostępne w wersji pełnej

Krótka historia tablicy do badania wzroku

Dostępne w wersji pełnej

Garść faktów o rondach

Dostępne w wersji pełnej

Z dziejów indonezyjskiej poczty

Dostępne w wersji pełnej

Znajdź różnicę

Dostępne w wersji pełnej

Obalenie twierdzenia o liczbach ciekawych

Dostępne w wersji pełnej

Garść faktów o kanałach

Dostępne w wersji pełnej

Historia żwiru

Dostępne w wersji pełnej

Biały szum: wyjaśnienie techniczne

Dostępne w wersji pełnej

Światowy almanach szyszek sosny

Dostępne w wersji pełnej

Garstka pomniejszych europejskich polityków

Dostępne w wersji pełnej

Mgły i zamglenia: naukowe wyjaśnienie

Dostępne w wersji pełnej

Systematyka molowców (Microlepidoptera)

Dostępne w wersji pełnej

Dane statystyczne dotyczące gospodarki Związku Radzieckiego w okresie dwóch pierwszych planów pięcioletnich

Dostępne w wersji pełnej

Ruchy Browna na przykładzie cząstek kurzu

Dostępne w wersji pełnej

Schnięcie farby: wyjaśnienie naukowe

Dostępne w wersji pełnej

Ile ziaren grochu jest w strąku?

Dostępne w wersji pełnej

Z historii garncarstwa

Dostępne w wersji pełnej

Porównanie długości pasa startowego różnych lotnisk

Dostępne w wersji pełnej

Teoria portfelowa: wprowadzenie

Dostępne w wersji pełnej

Dlaczego krople wody mają różną wielkość

Dostępne w wersji pełnej

Katalog niekorzystnych warunków pogodowych opisanych w książce Wichrowe wzgórza Emily Brontë

Dostępne w wersji pełnej

Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym

Dostępne w wersji pełnej

Podsumowanie niektórych teorii matematycznych

Dostępne w wersji pełnej

Tablica identyfikacyjna kaczek

Dostępne w wersji pełnej

Jak powstaje szkło morskie?

Dostępne w wersji pełnej

Konkurs w liczeniu kotów

Dostępne w wersji pełnej

Liczenie ziarenek piasku

Dostępne w wersji pełnej

Wizualizacja: robimy kardigan na drutach

Dostępne w wersji pełnej

Która godzina?

Dostępne w wersji pełnej

Z dziejów monarchii litewskiej

Dostępne w wersji pełnej

Fakty i liczby: znaczki pocztowe z Mauritiusu

Dostępne w wersji pełnej

Wirujące kręgi umysłu, część 2: GPS

Dostępne w wersji pełnej

System administracyjny imperium Maurjów z okresu indyjskiego złotego wieku

Dostępne w wersji pełnej

Najdłuższa partia szachów rozegrana podczas turnieju szachowego

Dostępne w wersji pełnej

Cesarstwo habsburskie: wczesne lata

Dostępne w wersji pełnej

Interesujące fakty o dębach

Dostępne w wersji pełnej

Katalog łyżek i łyżeczek

Dostępne w wersji pełnej

Najważniejsze wydarzenia z XIII wieku

Dostępne w wersji pełnej

Ponowne liczenie owiec

Dostępne w wersji pełnej

Precyzyjna chronologia okresu dewońskiego

Dostępne w wersji pełnej

Powolna podróż koleją przez Norwegię

Dostępne w wersji pełnej

Uważność na autostradzie

Dostępne w wersji pełnej

Ogórki kiszone: ze światowego almanachu

Dostępne w wersji pełnej

O pomiarze intensywności wiercenia się słuchaczy, Francis Galton

Dostępne w wersji pełnej

Powtórka z reakcji chemicznych

Dostępne w wersji pełnej

Znajdź czterolistną koniczynę

Dostępne w wersji pełnej

Morfologia roślin korzeniowych i bulwowych z obszaru Andów

Dostępne w wersji pełnej

Życie i dzieło neoplatońskiego filozofa Porfiriusza

Dostępne w wersji pełnej

Utylizacja odpadów: globalny przewodnik

Dostępne w wersji pełnej

Z historii samochodowej poduszki powietrznej: główne daty i wydarzenia

Dostępne w wersji pełnej

Porównanie tempa rozmnażania owadów szkodników

Dostępne w wersji pełnej

Z dziejów wczesnego wytwórstwa dywanów w Stanach Zjednoczonych

Dostępne w wersji pełnej

Wirujące kręgi umysłu, część 3: okręgi

Dostępne w wersji pełnej

Pentametr jambiczny i inne rodzaje metrum w poezji

Dostępne w wersji pełnej

Soczewica – zdrowy wybór

Dostępne w wersji pełnej

Jak skały zamieniły się w kamienie?

Dostępne w wersji pełnej

Z dziejów snu

Dostępne w wersji pełnej

Odległości między galaktykami

Dostępne w wersji pełnej

Szyfr Cezara złamany i objaśniony

Dostępne w wersji pełnej

Krótkie anegdoty historyczne z dziejów arlekinady

Dostępne w wersji pełnej

Wirujące kręgi umysłu, część 4: cykle prania

Dostępne w wersji pełnej

Paradoks ziarenka zboża

Dostępne w wersji pełnej

Jak pokryć ścianę płytkami: krok po kroku

Dostępne w wersji pełnej

Wybrane dane statystyczne z historii rolnictwa i gospodarki

Dostępne w wersji pełnej

Sen: przewodnik turysty

Dostępne w wersji pełnej

Partie polityczne w XIX-wiecznej Kanadzie

Dostępne w wersji pełnej

Rozmaite zastosowania soczewek dwuogniskowych

Dostępne w wersji pełnej

Objaśnienie różnych angielskich nazw rodzajów ściegu

Dostępne w wersji pełnej

System podwójnego księgowania: przegląd

Dostępne w wersji pełnej

Igły i szpilki w faktach i liczbach

Dostępne w wersji pełnej

Stopniowy lipogramatyczny przegląd literatury lipogramatycznej

Dostępne w wersji pełnej

Obserwowanie fal

Dostępne w wersji pełnej

Naprawa kamiennego wału opasującego wyspę North Ronaldsay

Dostępne w wersji pełnej

Podstawy stolarki i ciesielki

Dostępne w wersji pełnej

Historia karczocha

Dostępne w wersji pełnej

Fenologia grzybów

Dostępne w wersji pełnej

Żywoty XIX- i XX-wiecznych gubernatorów kolonii

Dostępne w wersji pełnej

Miary gęstości liniowej włókien

Dostępne w wersji pełnej

Kody pocztowe na świecie: częściowy almanach

Dostępne w wersji pełnej

Krótkie objaśnienie meczu testowego krykieta

Dostępne w wersji pełnej

Szczegółowa analiza tekstu Don Kichota

Dostępne w wersji pełnej

Kody pocztowe na świecie: częściowy almanach

Dostępne w wersji pełnej

Taktyki bitewne z epoki napoleońskiej

Dostępne w wersji pełnej

Produkcja kartonowych pudeł

Dostępne w wersji pełnej

Metryczne i anglosaskie rozmiary śrub

Dostępne w wersji pełnej

Krytyka czystego rozumu Immanuela Kanta: krótkie streszczenie

Dostępne w wersji pełnej

Garść najnowszych osiągnięć w dziedzinie teorii strun

Dostępne w wersji pełnej

Różne rozmiary i kolory cegieł używanych w Wielkiej Brytanii

Dostępne w wersji pełnej

Rozwiązania mechaniczne stosowane w kręgielniach

Dostępne w wersji pełnej

Znajdź jednego motyla różniącego się od pozostałych

Dostępne w wersji pełnej

Śniadanie starożytnych

Dostępne w wersji pełnej

Ruch wydm piasku

Dostępne w wersji pełnej

Garść faktów z języka angielskiego

Dostępne w wersji pełnej

Instytucje Unii Europejskiej

Dostępne w wersji pełnej

Jak zagrać walczyka Celebrated Chop?

Dostępne w wersji pełnej

TYTUŁ ORYGINAŁU:This Book Will Send You to Sleep

Redaktor prowadząca: Ewelina Sokalska Redakcja: Adrian Kyć Korekta: Ewa Popielarz Projekt okładki: designpartners.pl Zdjęcie na okładce: © Małgorzata Wysocka

Copyright © Professor K. McCoy and Dr Hardwick 2018 Professor K. McCoy and Dr Hardwick have asserted their right to be identified as the authors of this Work in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988 First published by Ebury Press in 2018 Illustrations by Diane Law

Copyright © 2017 for Polish edition by Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus Copyright © for Polish translation by Zbigniew Kościuk, 2018

Wszelkie prawa do polskiego przekładu i publikacji zastrzeżone. Powielanie i rozpowszechnianie z wykorzystaniem jakiejkolwiek techniki całości bądź fragmentów niniejszego dzieła bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody posiadacza tych praw jest zabronione.

Wydanie elektroniczne Białystok 2018 ISBN 978-83-66134-69-0

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:

www.facebook.com/kobiece

Wydawnictwo Kobiece

E-mail: [email protected]

Pełna oferta wydawnictwa jest dostępna na stronie

www.wydawnictwokobiece.pl

Na zlecenie Woblink

woblink.com

plik przygotowała Katarzyna Ossowska