Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego. Aspekty materialno- i proceduralnoprawne - Paweł Blajer - ebook

Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego. Aspekty materialno- i proceduralnoprawne ebook

Paweł Blajer

0,0
129,00 zł

lub
Opis

Stwierdzenie nabycia przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego może stwarzać trudności w praktyce, dlatego w publikacji szeroko omówiono materialne i procesowe uwarunkowania z tym związane. Opracowano przy tym nowe podejście teoretyczne zarówno do samej istoty przedsiębiorstwa, jak i do kwestii konkretnych czynności, które powinny zostać podjęte, jeśli jest ono przedmiotem zapisu windykacyjnego.
W publikacji odpowiedziano na kilka istotnych pytań związanych z praktycznymi aspektami procesu stwierdzenia nabycia przedsiębiorstwa, m.in.:

jaki powinien być zakres zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa,
czy dopuszczalny jest zapis windykacyjny dotyczący zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
jak na podstawie konkretnych elementów stanu faktycznego ustalić skuteczność zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa,
jak ocenić skuteczność zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa, jeśli przedmiotem innego zapisu (zapisów) windykacyjnego jest składnik (składniki) przedsiębiorstwa
jakie są ograniczenia w bazowaniu na oświadczeniach uczestników notarialnego i sądowego postępowania dotyczących stwierdzenia nabycia przedsiębiorstwa,
jakie inne czynności powinni podjąć nabywcy przedsiębiorstwa, aby kontynuować działalność gospodarczą spadkodawcy.

Książka jest przeznaczona dla dla prawników praktyków notariuszy, adwokatów i radców prawnych, sędziów oraz komorników, a także dla przedsiębiorców. Zainteresuje też pracowników naukowych (case study).

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF