Wydawca: Wydawnictwo Agape Kategoria: Religia i duchowość Język: polski Rok wydania: 2012

Uzyskaj dostęp do tej
i ponad 20000 książek
od 6,99 zł miesięcznie.

Wypróbuj przez
7 dni za darmo

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

e-czytniku kup za 1 zł
tablecie  
smartfonie  
komputerze  
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Liczba stron: 113 Przeczytaj fragment ebooka

Odsłuch ebooka (TTS) dostępny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacji Legimi na:

Androida
iOS
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?

Ebooka przeczytasz na:

Kindlu MOBI
e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Modlitewnik dla młodzieży - s. Maria Kwiek USJK

Modlitewnik oddawany do Twoich rąk ma Ci towarzyszyć i pomagać w trudnym czasie wzrastania, w przyjmowaniu za swoje ewangelicznych wartości, a przede wszystkim w budowaniu głębokiej więzi z Jezusem, który jest najważniejszym Nauczycielem obdarzającym zawsze miłością, dającym każdej i każdemu z nas moc Bożą, nadzieję oraz radość życia. Niech więc Jezus stanie się dla Ciebie Panem i źródłem Twojego osobistego życia. Niech sam kształtuje Twoje serce, abyś mógł (mogła) kochać i odczuwać, że spełniasz się w tym ziemskim życiu, przygotowując się nieustannie do życia wiecznego z Bogiem.

Opinie o ebooku Modlitewnik dla młodzieży - s. Maria Kwiek USJK

Fragment ebooka Modlitewnik dla młodzieży - s. Maria Kwiek USJK

MODLITEWNIK DLA MŁODZIEŻY

AGAPE 2010

Nihil obstat:

ks. prałat prof. dr hab. Romuald Niparko, Cenzor

Poznań, dnia 30 czerwca 2010 roku

Imprimatur:

bp Marek Jędraszewski, Wikariusz Generalny

ks. Ireneusz Dosz, Kanclerz Kurii

Poznań, dnia 1 lipca 2010 roku, l.dz. 2447/2010

Modlitwy zawarte w rodz. V – XIV napisała s. Maria Kwiek USJK

Adiustacja stylist yczna i korekta: Robert Bil, Małgorzata Radomska

Projekt okładki: Paweł Fiszer

Skład i łamanie: Tomasz Kaźmierczak

Wydawnictwo Agape

ul. Panny Marii 4; 60-962 Poznań

e-mail: wydawnictwo@agape.org.pl

tel./fax (+48) 61 852 32 82

www.agape.org.pl; www.milujciesie.org.pl

Poznań 2010

ISBN ePUB: 978-83-63759-45-2

ISBN MOBI: 978-83-63759-44-5

Druk: Edica, Poznań

Tradycyjne modlitwy

Modlitwa jest mostem łączącym doczesność z wiecznością, ziemię z niebem, człowieka z Bogiem. Bez modlitwy nie ma życia dla Boga.

(św . Urszula Ledóchowska)

OJCZE NASZ

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

ZDROWAŚ MARIO

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinęśmierci naszej. Amen.

WIERZĘ W BOGA

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo...

Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się staniewedług słowa Twego. Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się Ciałem

i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu…

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,

a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

MODLITWA PRZED JEDZENIEM

Pobłogosław, Panie Boże, nas i te dary oraz tych, którzy je przygotowali, i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA PO JEDZENIU

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, które z dobroci Twojej spożywaliśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA PRZED NAUKĄ

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka byładla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA PO NAUCE

Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki; pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę, w coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć C ię nie pojmuję,

Jednak na d wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

AKT ŻALU

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie, grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

UWIELBIENIE BOGA W TRÓJCY ŚW.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

DUSZO CHRYSTUSOWA

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach swoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od wroga złośliwego broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie

I każ mi przyjść do siebie,

Abym ze świętymi Twymi chwalił(a) Cię

Na wieki wieków. Amen.

AKTY UWIELBIENIA

Niech będzie Bóg uwielbiony!

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe!

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!

Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!

Niech będzie uwielbiony Duch Święty, Pocieszyciel!

Niech będzie pochwalona Bogurodzica, Najświętsza Panna Maryja!

Niech będzie pochwalone jej świętei Niepokalane Poczęcie!

Niech będzie pochwalone imię Maryi,Dziewicy i Matki!

Niech będzie pochwalony św. Józef,Jej przeczysty Oblubieniec!

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych!

MODLITWA JANA PAWŁA II ZA RODZINY

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś miłością i życiem – spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich ludzi na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny.

Przez Chrystusa, Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. PIOTRA SKARGI

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna – chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA JEZUSOWA

Jezu Chryste, Synu Boga żywego,

zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.

CODZIENNE OFIAROWANIE SIĘ

Boskie Serce Jezusa, ofiarowuję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy swoje. Łączę je z tymi wszystkimi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarowujesz się na ołtarzu. Ofiarowuję Ci je za Kościół święty, za Ojca Świętego i na intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone, za potrzeby naszej parafii, rodziny, za przełożonych i krewnych – zarówno żywych, jak i zmarłych. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich mogę dostąpić, i ofiarowuję je za dusze w czyśćcu. Amen.

HYMN DO DUCHA ŚW.

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan

I Najwyższego Boga dar.

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz.

Przez Boga obiecany nam

Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał

Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal

I Twym pokojem obdarz wraz.

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać.

Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,

Synowi, który zmartwychwstał,

I Temu, co pociesza nas,

Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

SEKWENCJA DO DUCHA ŚW.

Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, Dawco łask mnogich,

Przyjdź, światłości sumień.

O najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie!

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia,

Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym

Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary. Amen.

ANIELE BOŻY, STRÓŻU MÓJ

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wieczneg o. Amen.

POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona! O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza! Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku:

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiarowuję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa - na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej Męki

miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Na zakończenie :

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,zmiłuj się nad nami i nad całym światem! (3 razy)

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie! (3 razy).

Jezu, ufam Tobie! (3 razy).

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGOSERCA JEZUSA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj sięnad nami!

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami!

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego –

zmiłuj się nad nami!

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przezDucha Świętego utworzone...

Serce Jezusa, ze słowem Bożym istotowo zjednoczone...

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu...

Serce Jezusa, świątynio Boga...

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego...

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios...

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości...

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico...

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne...

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino...

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze...

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich...

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarbymądrości i umiejętności...

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa...

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał...

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali...

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata...

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia...

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich,którzy Cię wzywają...

Serce Jezusa, źródło życia i świętości...

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze...

Serce Jezusa, zelżywością napełnione...

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte...

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne...

Serce Jezusa, włócznią przebite...

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy...

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze...

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze...

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników...

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie...

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających...

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

W.: Jezu cichy i pokornego serca.

O.: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzesznikówCi składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.