Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych - Magdalena Zioło - ebook + książka

Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych ebook

Magdalena Zioło

0,0
87,00 zł

Opis

Książka jest jednym z pierwszych opracowań, które w sposób kompleksowy podejmuje problematykę inwestycji komunalnych i źródeł ich finansowania. Po lekturze publikacji Czytelnik zdobędzie wiedzę przydatną w życiu zawodowym w zakresie:
- istoty i uwarunkowań realizacji inwestycji komunalnych oraz badania ich efektywności,

- ryzyka związanego z inwestowaniem w sektorze publicznym,
- źródeł i technik finansowania wydatków inwestycyjnych gmin,
- metodyki oceny źródeł finansowania inwestycji komunalnych i kryteriów ich wyboru,
- błędów i barier w procesie finansowania inwestycji komunalnych,
- modeli finansowania wydatków inwestycyjnych gmin.

Publikacja w sposób wieloaspektowy prezentuje problematykę oceny efektywności środków publicznych wydatkowanych w sektorze publicznym, zwracając uwagę na relację pomiędzy źródłami finansowania a efektywnością wydatków alokowanych na inwestycje.

W opracowaniu wiele miejsca poświęcono zagadnieniom dotyczącym:
- problematyki pomiaru efektywności wydatków publicznych,

- czynników finansowych i pozafinansowych mających wpływ na efektywność wydatków gmin,
- poszukiwania możliwości zwiększania efektywności wydatków inwestycyjnych gmin.

Książka zawiera bogaty przegląd rozwiązań europejskich i międzynarodowych dotyczących finansowania budżetu majątkowego z wykorzystaniem źródeł zwrotnych.

Publikacja prezentuje praktyczne przykłady zastosowań metod i technik analitycznych do badania efektywności wydatków inwestycyjnych gmin. Wskazuje możliwości zastosowania metod wspomagania decyzji w procesie wyboru źródeł finansowania inwestycji komunalnych.

Rozwiązania przedstawione w książce wypełniają lukę na rynku wydawniczym w zakresie problematyki kształtowania źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych z uwzględnieniem ich efektywności. Prezentowana w opracowaniu procedura diagnozowania relacji pomiędzy efektywnością wydatków publicznych i źródłami ich finansowania ma charakter uniwersalny i może znaleźć zastosowanie we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF