Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia - Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz - ebook

Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia ebook

Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz

0,0
51,00 zł

Opis

Niniejsza publikacja jest podsumowaniem badań autorek dotyczących bezrobocia, będących realizacją projektu naukowego, finansowanego w latach 2010-2012 przez MNiSW (N N111 273538). Badania prowadzone były z wykorzystaniem metod analizy przeżycia, w których zmienną losową jest czas między określonymi zdarzeniami bądź czas trwania procesu. Celem pracy była ocena szans uzyskania zatrudnienia przez poszczególne grupy bezrobot­nych w badanym okresie oraz zbadanie zmienności szans w czasie. W monografii zastosowano wybrane metody analizy przeżycia: estymator Kapla­na-Meiera, test istotności przebiegu funkcji przeżycia, modele regresji proporcjonalnego i nieproporcjonalnego hazardu Coxa. Badania przeprowadzono w oparciu o dane indywidualne pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF