Młodzi poeci w PRL - Jędrzejewski Marek - książka

Młodzi poeci w PRL książka papierowa

Jędrzejewski Marek

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka Marka Jędrzejewskiego stanowi próbę rekonstrukcji procesu krystalizowania się świadomości historycznoliterackiej pewnego odłamu ruchu młodoliterackiego w połowie lat 70. Zarazem stanowi opis tego ruchu, tak wżyciu literackim i w jego diachronicznym ujęciu – starsi poeci, jak i we własnej synchronii – inne grupy rówieśnicze i ich roli wżyciu społeczno-politycznym tego okresu.
Przyjęcie – jak pisze autor – postawy „obserwatora uczestniczącego” sprawia, że książka ma jednocześnie charakter opisowy i historycznoliteracki. Jest to książka, która w sposób istotny uzupełnia informacje o ruchu młodoliterackim tamtego okresu. Poeci skupieni wokół „Gremium” pozostawali z różnych przyczyn artystycznych, ideowych, organizacyjnych poza częścią ówczesnego ruchu młodoliterackiego, który albo wywodził się z Nowej Fali, z jej „nieufnością” do struktur społecznych i kontestacyjną agresją, albo z wszelkiego rodzaju „prywatności”, manifestacyjnie uchylającej się od spraw publicznych.

Fragment recenzji Krzysztofa Gąsiorowskiego

Liczba stron: 195

Format (wymiary): 13.5x20.2

ISBN: 9788377808818