Mikroekonomia Oswajanie z matematyką - Krzysztof Malaga - książka

Mikroekonomia Oswajanie z matematyką książka papierowa

Krzysztof Malaga

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Mikroekonomia zajmuje się badaniem działań indywidualnych konsumentów (gospodarstw domowych) i producentów (przedsiębiorców, przedsiębiorstw) oraz analizą rynków.

Podręcznik jest próbą harmonijnego połączenia elementarnej wiedzy z zakresu mikroekonomii oraz analizy matematycznej. Rozważania teoretyczne są bogato ilustrowane wykresami i schematami oraz poparte przykładami liczbowymi i zadaniami rozwiązywanymi krok po kroku przez Autora. Zasadniczym celem podręcznika jest:

- przedstawienie fundamentalnego dorobku teoretycznego mikroekonomii, w tym: teorii popytu, podaży, wymiany, cząstkowej i ogólnej równowagi rynkowej,

- zaznajomienie z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi oraz zasadami wnioskowania opartego na elementarnych pojęciach z zakresu algebry liniowej i analizy matematycznej,

- zapoznanie z zasadami prowadzenia analizy dedukcyjnej opartej na przyjętym układzie założeń,

- zwrócenie uwagi na warunkowy i ograniczony układem założeń charakter wyprowadzanych wniosków,

- zarysowanie najistotniejszych cech współczesnej mikroekonomii oraz wskazanie prawdopodobnych kierunków jej dalszego rozwoju.

- przygotowanie i zachęcenie Czytelników do pogłębiania zdobytej wiedzy.

„Do podstawowych zalet podręcznika prof. Krzysztofa Malagi zaliczam: bardzo dobry dobór poruszanych w podręczniku zagadnień; logiczny i konsekwentny sposób prowadzonych wywodów zarówno od strony ekonomicznej, jak i od strony matematycznej; bardzo skrupulatne zapisy matematyczne oraz ilustrujące wybrane zagadnienia wykresy; przemyślane i adekwatne do poruszanych w poszczególnych rozdziałach podręcznika zagadnień pytania i zadania, którymi kończy się każdy z rozdziałów podręcznika. Sądzę, że podręcznik Pana Prof. Malagi może być bardzo cennym materiałem dydaktycznym o znaczeniu ogólnopolskim”.

Prof. dr hab. Tomasz Tokarski

Instytut Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego

Publikacja jest podręcznikiem akademickim do przedmiotu Mikroekonomia, kierowanym do wykładowców i studentów uczelni wyższych na kierunkach ekonomicznych.

Liczba stron: 328

Format (wymiary): 16.5x23.8cm

ISBN: 9788325543204

Wydanie: 2

Oceny
0,0
0
0
0
0
0