• Wydawca: NTE
  • Kategoria: Edukacja
  • Język: polski
  • Rok wydania: 2014
Opis

„Wiedząc o tym, że manipuluje się danymi poprzez różne formy ich prezentacji, powinieneś Szanowny Czytelniku, za każdym razem gdy widzisz diagram, spróbować sobie wyobrazić tę samą informację przedstawioną w inny sposób. Ale to wymaga dystansu wobec źródła (a przecież Ty korzystasz tylko z wiarygodnych źródeł, nieprawdaż?) i pewnego nakładu pracy umysłowej, na który z reguły nie masz czasu. Bo gdybyś tylko zechciał, to umiejętności starczyłoby Ci na pewno.”

„Ekonomia Behawioralna” prof. Sławomira Sztaby to opracowanie, którego treść adresowana jest do każdego czytelnika – do każdego z nas. Autor – profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - przeanalizował i opisał w przejrzysty sposób niedoskonałości i pułapki ludzkiej psychiki, mające wpływ na nasze wybory i zachowania. W swoim opracowaniu prof. Sztaba posłużył się licznymi przykładami metod wykorzystywania ludzkiej nieświadomości do manipulowania np. obrazem, skalą osi pionowej czy doborem miary. W dobie ciągłego odwoływania się do wyników badań i sondaży wiedza, którą czytelnik nabywa czytając to opracowanie okazuje się niezwykle cenna. Każdy z czytelników może -a nawet powinien – skonfrontować zebrane w opracowaniu przykłady ze swoim życiem codziennym.

Choć tytuł opracowania brzmi „Ekonomia behawioralna”, prof. Sławomir Sztaba największy nacisk położył na sferę ludzkiej psychiki (każdego z nas) i percepcji rzeczywistości. Czy wybory człowieka są faktycznie racjonalne? Czy potrafimy być obiektywni? Czym jest teoria „selektywnej racjonalności”? Na te pytania znajdziemy odpowiedź w wykładzie prof. Sztaby.

Opracowanie to – zwięzłe i niezwykle ciekawe – powinno zainteresować każdego człowieka, który w swoim życiu chce kierować się świadomymi i racjonalnymi wyborami.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB

Liczba stron: 31

lub

Mikroekonomia człowieka

Warszawa 2014

Autor: dr hab. Sławomir Sztaba

Projekt okładki: Vasyl Malko

Skład: NTE Sp z o.o.

© Copyright by NTE Warszawa 2014

Wydanie pierwsze 2014

ISBN 978-83-936697-4-5

Skład wersji elektronicznej: NTE Sp z o.o.

ebook.e-nte.com

Wykład z mikroekonomii podzieliłem na trzy części: mikroekonomia człowieka, mikroekonomia przedsiębiorstwa, mikroekonomia państwa. Odzwierciedla to różne przedmioty badań mikroekonomii. Odrębnym przedmiotom badań odpowiadają inne metody badawcze.

W części poświęconej wyborom człowieka będę szukał odpowiedzi na następujące pytania. Dlaczego ludzie pracują zarobkowo? Dlaczego ludzie pracują w domu? Dlaczego ludzie oszczędzają? Dlaczego ludzie mają dzieci? Dlaczego ludzie zakładają rodziny? Dlaczego ludzie ufają sobie?  

Cykl wykładów poświęconych wyborom człowieka rozpoczynam od dość przewrotnego tematu: i ty możesz zostać homo oeconomicus. Zakończę go wykładem na temat roli wartości wyznawanych przez ludzi w procesie podejmowania decyzji i wpływu kultur na wybory ekonomiczne.  

Sławomir Sztaba

Wykład 1 I ty możesz zostać homo oeconomicus. Wnioski z ekonomii behawioralnej

Wstęp

Prekursorem ekonomii behawioralnej był George Katona, amerykański ekonomista węgierskiego pochodzenia. Obserwował on zachowania konsumentów w sklepie samoobsługowym. Stwierdził, że nie dokonują oni kalkulacji przy każdym zakupie, lecz po wiele dóbr sięgają na pamięć, z przyzwyczajenia. Na podstawie tych obserwacji wprowadził on rozróżnienie między autentycznymi decyzjami (genuine decision) a zwyczajowym zachowaniem (habitual behawior). Autentyczne decyzje Katony odnosiły się do opisu zachowania konsumenta przyjmowanego przez ekonomię neoklasyczną. Przypisywała ona konsumentom posiadanie pełni informacji, racjonalność decyzji oraz maksymalizację użyteczności. Zwyczajowe zachowania, niekalkulacyjne, stały się przedmiotem badań ekonomii behawioralnej. Wykorzystywała ona wyniki badań prowadzonych w zakresie psychologii. Liczne badania eksperymentalne na małych grupach oraz nowatorskie badanie mózgu przy użyciu rezonansu magnetycznego pozwoliły osiągnąć nowy poziom starego sporu: czy człowiek jest istotą racjonalną, która kieruje się w swoim postępowaniu rozumem, czy też jest istotą miotaną instynktami i emocjami?

George Katona (1901-1981) amerykański ekonomista węgierskiego pochodzenia. W 1921 roku doktoryzował się w Getyndze, następnie wyemigrował do USA. W latach 1929-1933 był korespondentem Wall Street Journal w Niemczech. W 1940 roku opracował Indeks opinii konsumentów Uniwersytetu Michigan (University of Michigan Consumer Sentiment Index). Indeks ten jest obliczany do dziś. W 1951 roku opublikował Psychological Analysis of Economic Behavior. Zapoczątkowało to ekonomię behawioralną.

1.Poznanie w filozofii

Droga do podejmowania racjonalnych decyzji wiedzie przez poznanie otaczającego nas świata. Możliwość poznania świata „od zawsze” interesowała filozofów. Udajmy się na krótką przechadzkę przez krainę filozofii, po gaju Akademosa. Naszym przewodnikiem będzie ks. prof. Józef Tischner. [1]. Posiadł on niebagatelną umiejętność – krótkiego pisania o ważnych sprawach.[2]

Gaj Akademosa. Pałac w Wilanowie. Warto tam przeczytać ten wykład.

Punktem wyjścia naszej przechadzki jest stwierdzenie, że filozofowie chcą poznać prawdę. Jednak ludzie dążąc do prawdy błądzą, ulegają nieprawdzie. Jednym ze źródeł nieprawdy są zmysły: „Przez zmysły przenikają do człowieka złudzenia”. Drugim źródłem nieprawdy jest rozum: „Przez rozum przedostają się przesądy”. Do poznania prawdy prowadzi myślenie. „Czymże jest tu myślenie? Jest rodzajem duchowej siły, dzięki której człowiek uwalnia się od złudzeń: złudzenia pozornej wiedzy i fałszywej pewności. Myślenie nie przepowiada przyszłości, nie opowiada o niewidzialnej stronie świata, nie uczy człowieka panować nad żywiołami tej ziemi. Ono oczyszcza śmietnik, jaki codzienność robi nam z głowy.[3]” „Praca myślenia wiąże się z ryzykiem. Ludzie przywiązują się do swoich złudzeń. (…) Gdy ktoś chce pozbawić ich takich złudzeń, czyni sobie z nich śmiertelnych wrogów. Sokrates został skazany na śmierć przez tych, którzy złudzenia cenili wyżej niż prawdę.”[4] Dokonania