Międzynarodowe standardy bioetyczne. Dokumenty i orzecznictwo - Julia Kapelańska-Pręgowska, Tadeusz Jasudowicz, Jakub Czepek - ebook

Międzynarodowe standardy bioetyczne. Dokumenty i orzecznictwo ebook

Julia Kapelańska-Pręgowska, Tadeusz Jasudowicz, Jakub Czepek

0,0
58,91 zł

Opis

Publikacja stanowi obszerny zbiór tłumaczeń dokumentów obejmujący zarówno teksty konwencji międzynarodowych, dokumentów soft law, jak i orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących problematyki ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk i technik biomedycznych. Zaprezentowane dokumenty zostały opatrzone komentarzami autorskimi przybliżającymi przedstawiane zagadnienia.

W książce zawarto szerokie spektrum zagadnień biomedycznych związanych między innymi z:

  • prawami prokreacyjnymi (przerwaniem ciąży, zapłodnieniem pozaustrojowym etc.),
  • eutanazją i zgodą na interwencję medyczną,
  • genetyką,
  • transplantacjami, eksperymentami medycznymi oraz wymogami proceduralnymi dotyczącymi tzw. procesów medycznych,
  • ochroną danych medycznych,
  • zarządzaniem opieką zdrowotną.
  • Adresaci:
    Książka przeznaczona jest dla menedżerów i pracowników służby zdrowia, członków komisji bioetycznych działających przy okręgowych izbach lekarskich oraz uniwersytetach medycznych, jak również przedstawicieli zawodów prawniczych specjalizujących się w prawie medycznym i sędziów orzekających w tego rodzaju sprawach. Powinna także zainteresować pracowników naukowych oraz studentów prawa i medycyny.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne