Między zagrożeniem a nadzieją. Polityka rozwoju miast Polski w kontekście globalnych megatrendów - Anna Karwińska, Michał Kudłacz, Konrad Sarzyński - ebook

Między zagrożeniem a nadzieją. Polityka rozwoju miast Polski w kontekście globalnych megatrendów ebook

Anna Karwińska, Michał Kudłacz, Konrad Sarzyński

0,0
99,00 zł

Opis

Czym są społeczno-gospodarcze megatrendy? Co oznacza dla społeczeństwa i gospodarki ich wszechobecność i nieuchronność? Autorzy publikacji proponują rozważenie najważniejszych współczesnych megatrendów i wynikających z nich konsekwencji, zwłaszcza zagrożeń. W niniejszej książce przedstawiono wyzwania rozwojowe dla miast naszej części świata i Polski oraz zaprezentowano powiązania między globalnymi i lokalnymi wyzwaniami rozwojowymi. Część empiryczna obejmuje analizy oparte na wykorzystaniu metod jakościowych i ilościowych, odnoszących się do wpływu megatrendów na funkcjonowanie wybranych miast polskich, a następnie analizy działań podejmowanych w tych miastach.

Książka skierowana jest przede wszystkim do naukowców, badaczy, samorządowców i studentów: gospodarki i administracji publicznej, zarządzania publicznego, administracji, nauk politycznych, gospodarki przestrzennej, studiów miejskich i socjologii.

Podsumowując, należy stwierdzić, że oceniane opracowanie stanowi bardzo potrzebny głos w szerszej dyskusji, jaka toczy się na temat wyzwań rozwojowych współczesnych miast. Zaproponowane oryginalne podejście interdyscyplinarne stanowi duży walor omawianej pracy.
Prof. dr hab. Paweł Churski

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF