Mężczyzną i niewiastą stworzył ich Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety - Bujak Janusz - książka

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety książka papierowa

Bujak Janusz

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Teoria gender ma swoje źródła w ruchu feministycznym, jednak sufrażystki z XIX i początku XX wieku z pewnością nie spodziewały się, że ich walka o równe prawa doprowadzi do walki o równość płci w sensie zaprze­czenia ich istnienia. (…) Co było przyczyną tego rodzaju rozwoju ruchu feministycznego, to zna­czy przejścia od walki o równość względem prawa do walki z naturą, z róż­nicą seksualną, w której obecnie dostrzega się główne źródło nierówności i krzywdy, jakie spotykają kobiety? Na to pytanie staramy się odpowiedzieć w tej książce, która jest poświęcona analizie historyczno-teologicznej zjawi­ska feminizmu. (…) Pierwszy rozdział ukazuje wkład chrześcijaństwa w promocję kobiety na tle religii i kultur, wśród których się rozwijało. (…) W drugim rozdziale zaprezentowano początki feminizmu i jego rozwoju do lat sześć­dziesiątych XX wieku. (…) Trzeci rozdział ukazuje początki i rozwój „trzeciej fali” feminizmu, czyli tak zwanego feminizmu gender, który ostatecznie prowadzi do ruchu queer i promocji homoseksualizmu. (…) W rozdziale czwartym podjęto zagadnienie wpływu feminizmu na współczesną teologię.

Rozdziały: ( Studia i rozprawy Nr 37)

Rozdział I. Kobieta w dziejach chrześcijaństwa
Rozdział II. Narodziny i rozwój ruchu feministycznego
Rozdział III. „Trzecia fala" feminizmu: feminizm Gender
Rozdział IV. Feministyczna teologia i etyka
Rozdział V. Ideologia Gender a prawo naturalne
Zakończenie
Bibliografia
Nota o autorze
Spis wydanych tomów

Liczba stron: 282

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788372419705

Wydanie: 1