Metodyka sporządzania umów gospodarczych - Aleksandra Cempura, Anna Kasolik - ebook

Metodyka sporządzania umów gospodarczych ebook

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

0,0
152,00 zł

Opis

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.

W opracowaniu zawarto nie tylko zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, lecz także wiele przykładów obrazujących konsekwencje stosowania przedstawionych rozwiązań.

W 7. wydaniu dodano nowe przykłady umów:

  • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania),
  • o prowizję.

Ico_Gray_6.gif [752 B] Adresaci:
Książka jest przeznaczona w szczególności dla aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania umów, aby później doskonalić się w tej materii. Opracowanie zainteresuje również prawników praktyków mających do czynienia z obrotem gospodarczym, którzy będą mogli ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.

Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: www.umowy-gospodarcze-wzory-7.wolterskluwer.pl(Nowe okno)(Link do innej strony) – po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF