Magazyny typu call-off stock, transakcje łańcuchowe oraz rozliczenia WDT - Aneta Lech - ebook

Magazyny typu call-off stock, transakcje łańcuchowe oraz rozliczenia WDT ebook

Aneta Lech

0,0
9,90 zł

Opis

Z dniem 1 lipca 2020 r. zostały wprowadzone ważne i długo oczekiwane zmiany w ustawie o VAT dotyczące rozliczeń wewnątrzwspólnotowych. Wprowadzona została nowa procedura magazynu typu call-off stock, zmienione zostały zasady rozliczania transakcji łańcuchowych, składania informacji podsumowujących oraz warunki stosowania stawki 0% przy dostawach wewnątrzwspólnotowych. Zmiany zostały opisane w niniejszej publikacji oraz zilustrowane przykładami rozliczeń.
Pakiet zmian w VAT stanowiący implementację tzw. Quick Fixes jest niezwykle istotny dla podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zmiany te, w większości przypadków mają charakter upraszczający rozliczenia, z wyjątkiem transakcji WDT, dla których obostrzono wymogi stosowania stawki 0% VAT. Jednak mając na względzie, że nowelizacja jest wynikiem wprowadzenia zmian w całej UE, powinny zostać wyeliminowane niektóre problemy jakie pojawiły się w okresie od 1 stycznia 2020 r. a były wynikiem braku implementacji Dyrektywy 2018/1910. Na szczególną uwagę zasługują zmiany w zakresie procedury magazynu typu call-off stock, które powinny przyczynić się do większego zainteresowania prowadzeniem tego typu magazynów przez podatników, a w konsekwencji powinna zwiększyć zainteresowanie czy wręcz poznanie tych zasad wśród służb księgowych.

 

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF