Łódzka szkoła rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016. Wyzwania dla praktyki i nauki - Irena Sobańska, Radosław Ignatowski - ebook

Łódzka szkoła rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016. Wyzwania dla praktyki i nauki ebook

Irena Sobańska, Radosław Ignatowski

0,0
22,45 zł

Opis

 

Książka została przygotowana z okazji Jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (1948-2018). Ukazano w niej historię rachunkowości w Polsce przez pryzmat różnych obszarów aktywności pracowników i absolwentów Katedry w procesie transformacji systemu rachunkowości w latach 1989-2016.

Celem monografii jest objaśnienie zaangażowania wiedzy, doświadczenia i umiejętności dydaktycznych pracowników naukowo-badawczych łódzkiej Katedry Rachunkowości w proces transformowania systemu rachunkowości, w tym przebudowy systemów rachunkowości w praktyce, umożliwiających skuteczne wdrożenie nowych regulacji prawnych i zasad funkcjonowania podmiotów w reformowanej od 1989 r. gospodarce polskiej. Teza, jaką sformułowali autorzy opracowania, jest następująca: rozwój współczesnej rachunkowości w Polsce był determinowany w okresie przemian ustrojowych gospodarki wiedzą i umiejętnościami środowiska akademickiego, w którym znaczącą rolę odegrała Łódzka Szkoła Rachunkowości utożsamiana z Katedrą Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Z Wprowadzenia

 

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF