Licencje przymusowe w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych - Więckowski Zbigniew - książka

Licencje przymusowe w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych książka papierowa

Więckowski Zbigniew

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Licencja przymusowa to usankcjonowane reżimem państwowym zezwolenie na korzystanie przez osoby trzecie z praw własności intelektualnej pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia, niezależnie od sprzeciwu uprawnionego. Autor publikacji udziela odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące licencji przymusowych, takie jak:
– Czy licencje przymusowe są popularnym instrumentem systemu ochrony patentowej?
Czy często są udzielane? Czy brak zainteresowania może świadczyć o braku potrzeby funkcjonowania tego typu instrumentu?
– Czy charakter przesłanek udzielania licencji przymusowych sprzyja częstotliwości ich uzyskiwania?
– Czy groźba udzielenia licencji przymusowej skłania uprawnionych z patentu do eksploatacji wynalazków, w tym do zawierania umów licencyjnych?
– Czy cele stawiane licencji przymusowej mogą być osiągane przy pomocy innych instrumentów?
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych oraz specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej.

Liczba stron: 380

Format (wymiary): 15.0x21.0cm

ISBN: 9788381872744