Lęk przed przestępczością - Paweł Ostaszewski - ebook

Lęk przed przestępczością ebook

Paweł Ostaszewski

0,0
84,51 zł

lub
Opis

Książka jest pierwszą w polskiej literaturze monografią poświęconą problematyce lęku przed przestępczością, uwzględniającą najnowsze ustalenia teoretyczne polskiej i zagranicznej literatury, pełny przegląd metod badań tego zagadnienia oraz unikalne wyniki zaawansowanych analiz statystycznych.

Celem pracy jest kompleksowa charakterystyka oraz wyjaśnienie zjawiska lęku przed przestępczością, czyli częściowo racjonalnej, a częściowo nieracjonalnej obawy wywołanej przez przekonanie, że jednostka może stać się ofiarą przestępstwa. Autor porusza m.in. takie tematy, jak:

  • lęk, strach i poczucie bezpieczeństwa w wybranych koncepcjach psychologicznych i socjologicznych,
  • reakcje na przestępstwo i przestępczość,
  • metodologia badań kryminologicznych,
  • rozmiary i uwarunkowania lęku przed przestępczością w Polsce.

  • Adresaci:
    Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców: policji, pracowników rządowych, samorządowych i pozarządowych jednostek zajmujących się bezpieczeństwem publicznym, przedstawicieli kadry akademickiej oraz studentów wydziałów prawa, psychologii, socjologii i resocjalizacji, a także dla wszystkich osób zainteresowanych omawianą problematyką.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF