Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Modele, diagnoza i kształtowanie - Anna Rakowska (red.) - ebook

Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Modele, diagnoza i kształtowanie ebook

Anna Rakowska (red.)

0,0
49,00 zł

Opis

Problem stosunku pracowników do spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, który w środowisku przedsiębiorstwa przekształca się z czasem w określony zbiór powszechnie akceptowanych wzorów kulturowych, jest ważną częścią kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Temat podjęty przez Autorki jest niewątpliwie ważny dla praktyki zarządzania, tym bardziej, że wciąż niewiele jest publikacji na ten temat, zwłaszcza takich, w których zawarte są wyniki badań empirycznych. Recenzowana praca niewątpliwie wypełnia tę lukę (...)

Książka została wyraźnie podzielona na dwie części: teoretyczną i badawczą. W tej pierwszej zawarte są rozważania dotyczące związku między kul­turą organizacyjną a kulturą bezpieczeństwa, kształtowania i rodzajów kultury bezpieczeństwa, ewolucji podejścia do zarządzania bezpieczeństwem, czy wreszcie związków między kulturą bezpieczeństwa a społeczną odpowiedzialnością organizacji (...)

W części badawczej opisano wyniki badań, których celem była diagnoza kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach branży węglowej. Do przepro­wadzenia tych badań wykorzystano wcześniejsze rozważania, co zapewniło spójność obu części. Warto zwrócić uwagę, że uzyskane wyniki mogą być podstawą dalszych badań i dociekań poświęconych problematyce kultury bezpieczeństwa, a także być inspiracją do doskonalenia metod zarządza­nia (...).
Prof. dr hab. Czesław Sikorski

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0