Kształtowanie spójności strategicznej i dojrzałości procesowej a oburęczność przedsiębiorstwa - Mielcarek Paweł - ebook

Kształtowanie spójności strategicznej i dojrzałości procesowej a oburęczność przedsiębiorstwa ebook

Mielcarek Paweł

0,0
99,00 zł

Opis

Problemem badawczym opracowania jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób należy kształtować spójność strategiczną oraz dojrzałość procesową, aby zapewnić dostosowanie do otoczenia przez osiąganie oburęczności organizacji.

W pracy zaprezentowano wyniki badań ilościowych przeprowadzone na grupie 400 średnich i dużych polskich przedsiębiorstw oraz badania jakościowe obejmujące trzy studia przypadków.

W wyniku przeprowadzonych badań opracowano i przetestowano statystycznie następujące autorskie modele:

  • spójności strategicznej (obejmującej pomiar dopasowania pionowego i poziomego), umożliwiający wskazanie wariantów oraz ścieżek rozwoju spójności strategicznej,
  • dojrzałości procesowej obejmującej trzy wymiary: strategiczny, operacyjny oraz efektów dojrzałości, których łączna ocena pozwala na wydzielenie pięciu poziomów dojrzałości,
  • zmodyfikowany model oburęczności autorstwa prof. A. Zakrzewskiej-Bielawskiej.

Recenzowana monografia stanowi oryginalne opracowanie naukowe. Najważniejsze walory monografii dostrzegam:

  1. w warstwie teoriopoznawczej – zintegrowanie wiedzy w obszarach: spójności strategicznej, dojrzałości procesowej oraz „oburęczności" przedsiębiorstwa,
  2. w warstwie empirycznej – dostarczenie cennych poznawczo wyników badań empirycznych nad zarówno stanem spójności strategicznej, dojrzałości procesowej i „oburęczności" organizacji, jak i zależnościami pomiędzy kolejno spójnością strategiczną i dojrzałością procesową a „oburęcznością" w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce, a także
  3. w warstwie utylitarnej – wskazanie kadrze zarządzającej średnich i dużych przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce rekomendacji praktycznych w zakresie wykorzystania spójności strategicznej, dojrzałości procesowej i „oburęczności" organizacji do doskonalenia i usprawniania ich działalności.

dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska,
prof. UE we Wrocławiu

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF