Kształtowanie konkurencyjności małej firmy. Rola doradztwa biznesowego - Edward Stawasz, Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz - ebook

Kształtowanie konkurencyjności małej firmy. Rola doradztwa biznesowego ebook

Edward Stawasz, Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz, Piotr Niedzielski

0,0
22,45 zł

Opis

Dla małych przedsiębiorstw doradztwo biznesowe to jedno ze źródeł wiedzy zewnętrznej ułatwiającej prowadzenie działalności. Jest szczególnie istotne dla firm innowacyjnych, które wykorzystują nowe informacje do poszukiwania okazji rynkowych oraz wprowadzają nowe rozwiązania w swoich produktach, procesach czy modelach biznesowych.

W prezentowanej monografii poddano gruntownej analizie szereg czynników wiążących doradztwo biznesowe z konkurencyjnością małych firm innowacyjnych. Wnioski z badań jakościowych i ilościowych wskazują na istotne powiązanie doradztwa biznesowego z konkurencyjnością firm. Na szczególną uwagę zasługuje sformułowany model opisujący pośrednią rolę oddziaływania doradztwa na działalność firmy.

Publikacja jest adresowana do przedstawicieli świata nauki, którzy zajmują się szeroko rozumianym zarządzaniem małą firmą. Stanowi też wartościowy materiał dla studentów przedmiotów biznesowych i ekonomicznych oraz praktyków z sektora doradztwa biznesowego.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF