Kształtowanie cen - praktyczny poradnik - Björn Lundén - ebook
lub
Opis

KSZTAŁTOWANIE CEN to książka, która traktuje o trudnej sztuce ustalania cen na oferowane produkty - towary i usługi. Właściwe kształtowanie cen jest niezmiernie ważnym, choć często pomijanym i niedocenianym czynnikiem wpływającym na zwiększenie wielkości i opłacalności sprzedaży.

Nie istnieje chyba żaden inny zabieg, który miałby tak duży wpływ na wynik przedsiębiorstwa, a kosztował tak niewiele - przecież ustalenie albo zmiana ceny w praktyce nic nie kosztuje. A korzyści, jakie wiążą się z wyznaczeniem odpowiedniej ceny na produkt, są nie do przecenienia. Książka ta pomoże Ci obliczyć właściwą cenę i wybrać odpowiednią strategię cenową dla Twoich produktów.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI
PDF

Liczba stron: 116

Podobne


Copyright © by autor oraz Björn Lundén Information AB, 2008 Copyright © for the Polish edition by BL Info Polska Sp. z o.o., 2009 PROJEKT GRAFICZNY OKŁADKI: Anki Wallner, Björn Lundén Information AB REDAKTOR PROWADZĄCY: Danuta MłodzikowskaBL Info Polska Sp. z o.o. ul. Na Wzgórzu 15, 80-296 Gdańsk tel.: (58) 520 80 64, faks: (58) 520 80 [email protected], www.blinfo.pl ISBN: 978-83-89537-54-6 Konwersję do wersji elektronicznej wykonano w systemie Zecer Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy plik jest objęty ochroną prawa autorskiego i zabezpieczony znakiem wodnym (watermark). Uzyskany dostęp upoważnia wyłącznie do prywatnego użytku. Rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody właściciela praw jest zabronione.

O książce

Książka ta opowiada o trudnej sztuce ustalania odpowiednich cen produktów, niezależnie od tego, czy produktami tymi są towary, czy usługi. Odpowiednie kształtowanie cen jest istotnym, choć często pomijanym czynnikiem wpływającym na sukces każdego przedsiębiorstwa.

Kształtowanie cen nie jest jakąś wiedzą obiektywną. Nie da się ustalić ceny obiektywnie – jej wysokość zawsze będzie zależna od tego, kto ją ustala, oraz od czasu, w którym jest ona ustalana. Mam nadzieję, że książka ta dostarczy Ci narzędzi i informacji, które pozwolą Ci jak najbardziej zbliżyć się do prawdy.

Struktura książki

Książka rozpoczyna się od kilku rozdziałów ogólnych dotyczących kształtowania cen i funkcji ceny. Po nich następują trzy rozdziały traktujące o trzech K (Koszty, Konkurencja, Klienci), czyli czynnikach stanowiących punkt wyjścia przy ustalaniu cen. Mówimy również o negocjacjach cenowych, rabatach, umowach dotyczących ceny oraz wymogach prawnych w zakresie informacji o cenie.

Specjalne podziękowania

Niclas Daniellson oraz Håkan Mattsson przeprowadzili bardzo ciekawe badania dotyczące kształtowania cen utworów muzycznych w dystrybucji cyfrowej (pobieranie plików muzycznych z sieci). Badanie to zostało przeprowadzone na Katedrze Ekonomii Uniwersytetu w Linköping i udostępnione w formie opracowania. W książce nawiązuję do tego badania. Jego autorzy stoją również za częścią podstaw teorii kształtowania cen, którą przedstawiam w tej książce, a którą zaczerpnąłem z powyższego opracowania.

BL Puls

Na naszej stronie internetowej www.blinfo.pl, na stronie tej książki znajdziesz ewentualne zmiany i uzupełnienia, które mogły nastąpić już po wydrukowaniu tego wydania. W ten sposób poradnik będzie aktualny przez dłuższy czas.

Skorowidz

Aby ułatwić Ci znalezienie informacji, których szukasz, na końcu książki zamieściliśmy obszerny skorowidz. Ponadto w spisie treści na początku książki znajdziesz tytuły wszystkich rozdziałów i podrozdziałów.

Będziemy wdzięczni za rady

Jest to pierwsze wydanie tej książki. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie rady i propozycje dotyczące jej treści, które mogłyby pojawić się w następnych wydaniach. Napisz do nas na adres [email protected]

Gdańsk, czerwiec 2009

Björn Lundén

Modele kształtowania cen

Kształtowanie cen to jedno z najważniejszych zadań w przedsiębiorstwie. Prawidłowo ustalona cena jest czynnikiem rentowności, który czasami jest lekceważony. Mam nadzieję, że książka ta dostarczy ci narzędzi, które pomogą ustalić ceny produktów twojej firmy na odpowiednim poziomie.

Nie istnieje chyba żaden inny zabieg, który miałby tak duży wpływ na wynik przedsiębiorstwa, a kosztował tak niewiele – przecież ustalenie albo zmiana ceny w praktyce nic nie kosztuje.

Optymalna cena

Efektywne kształtowanie cen obejmuje śledzenie kosztów przedsiębiorstwa, cen konkurencji oraz – co równie ważne – opinii klientów na temat wartości produktów oferowanych przez firmę.

Idealnie ustalona cena to taka, która optymalizuje zysk poprzez uzyskanie maksymalnej liczby kupujących przy minimalnym obniżeniu ceny lub osiągnięcie maksymalnej ceny przy minimalnym spadku liczby kupujących. To trudna sztuka.

Ciągły proces

Nie można ustalić ceny danego produktu raz na zawsze. Kształtowanie cen to ciągły proces. Zmienia się konkurencja, zmieniają się zachowania klientów, zmienia się struktura kosztów firmy. Przy takich i innych tego typu zmianach należy przyjrzeć się aktualnym cenom i ewentualnie dokonać poprawek.

Cztery czynniki konkurencyjności

W marketingu mówi się o czterech głównych czynnikach konkurencyjności. Oto one:

Produkt

Cena

Lokalizacja

Oddziaływanie

Produkt

Jakość produktu to podstawowy czynnik rentowności firmy. Nie musi to być najwyższa możliwa jakość – zwykle mówi się o optymalnej jakości. Za wysoką jakość można zazwyczaj uzyskać wyższą cenę.

Lokalizacja

Cena zależy w dużej mierze od lokalizacji. Sklep znajdujący się przy ekskluzywnej ulicy może oferować wyższe ceny niż sklep zlokalizowany na przedmieściach lub w miejscowości wiejskiej. Sprzedaż przez Internet kojarzy się z niższymi cenami. Lokalizacja może również oznaczać, że konkurencja praktycznie nie istnieje. Na przykład piwo i inne napoje sprzedawane na pokładzie samolotu są droższe niż w sklepie czy pubie.

Oddziaływanie

Cena ma związek z marketingiem. Im wyższa cena, tym bardziej wyrafinowany marketing. Katalogi wydrukowane na grubym, błyszczącym papierze i dopracowane spoty reklamowe. Eleganckie biura i takiż personel.

Modele kształtowania cen

Punktem wyjścia dla kształtowania cen może być kilka czynników. Najczęstsze czynniki to:

Koszty przedsiębiorstwa

Działania konkurencji

Reakcje klientów

Te trzy punkty wyjścia lub modele opisuję w trzech kolejnych rozdziałach książki: Koszty, Konkurencja, Klienci. Każdy z tych rozdziałów zawiera podrozdziały, w których omawiam części składowe modeli.

Ostatni rozdział książki mówi o przepisach prawnych dotyczących informacji o cenie oraz umowach dotyczących ceny.

Najczęściej wszystkie trzy modele

Sytuacja, w której można użyć tylko jednego z modeli lub tylko dwóch z nich, należy do rzadkości. Z reguły należy uwzględnić wszystkie trzy modele. Żadne przedsiębiorstwo nie pracuje w warunkach całkowitego braku konkurencji. Wszystkie przedsiębiorstwa mają klientów. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa mogą kształtować ceny, nie biorąc pod uwagę poziomu kosztów.

Różne modele mogą mieć różne znaczenie w danym czasie. W początkowej fazie istnienia przedsiębiorstwa być może najlepszym punktem wyjścia dla kształtowania cen będzie czynnik kosztowy. Później najważniejsze może być ustalanie cen w zależności od konkurencji, a dopiero gdy dobrze pozna się rynek, można w największym stopniu bazować na postrzeganiu produktu przez klientów.

Różne punkty wyjścia w różnych branżach

Najważniejsze czynniki, w oparciu o które należy ustalać ceny, są różne dla każdej branży.

Handel detaliczny

W przypadku handlu detalicznego i producentów produktów konsumpcyjnych to konkurencja ma ogromny wpływ na wysokość stosowanych cen. W rozdziale traktującym o konkurencji przeczytasz o różnych strategiach, jakie można zastosować, kształtując ceny w oparciu o konkurencję. Czy iść śladem wiodącej firmy na rynku? A może pójść pod prąd lub wybrać strategię bardzo niskich cen?

Doradcy

W branży doradczej firmy nie są w tak ogromnym stopniu narażone na konkurencję cenową. Tutaj trzeba być wyczulonym na potrzeby klientów i do nich dostosowywać ceny. Klienci firm doradczych rzadko rozmawiają między sobą o stawkach godzinowych, natomiast często wymieniają opinie na temat poziomu obsługi oraz umiejętności i wiedzy danego doradcy. Na cenę nierzadko ma tu wpływ poziom zdolności płatniczej zleceniodawcy.

Rzemieślnicy – artyści

Osoby zajmujące się rzemiosłem, wytwórcy ceramiki i innych ozdób z reguły ustalają ceny w oparciu o koszty. Koszty te obejmują surowce, materiały zużywalne, liczbę godzin pracy itp. Do tego dodają narzut i w ten sposób otrzymują cenę, która według nich jest uzasadniona. Ta branża mogłaby sporo zyskać, gdyby ustalała ceny bardziej zorientowane na klienta (nierzadko wyższe).

Restauracje i bary

W branży gastronomicznej panuje silna konkurencja. Już tylko w jednej dzielnicy miasta, nie wspominając o całym regionie, ceny zbliżonych dań kształtują się bardzo różnorodnie. Duża konkurencja cenowa sprawia, że właściciele restauracji i barów, kształtując ceny, nie mogą opierać się na kosztach, ale muszą liczyć „od tyłu”. Cena dania decyduje o tym, ile mogą kosztować surowce, ponieważ marża jest bardzo niska.

Funkcje ceny

Cena spełnia wiele funkcji, zarówno z punktu widzenia sprzedającego, jak i kupującego. Nie chodzi jedynie o czynniki ekonomiczne, ale także w dużej mierze o aspekty psychologiczne.

Cena z perspektywy klienta

Z perspektywy klienta cena spełnia m.in. następujące funkcje:

Portfel. Klient musi czuć, że stać go na zakup produktu.

Sprawiedliwość. Klient musi czuć, że nie zostanie oszukany, czyli że nie znajdzie identycznego produktu w niższej cenie w innym miejscu (a jeszcze gorzej, gdy znajdzie ten sam produkt w niższej cenie w tym samym sklepie następnego dnia po dokonaniu zakupu).

Status. Wysoka cena nadaje kupującemu wyższy status. Będzie tak jednak pod warunkiem, że inni ludzie będą wiedzieć, jak dużo kosztuje dany produkt.

Odwrócony status. Przeczytasz o tym w dalszej części tego rozdziału.

Portfel

Kupić czy nie kupić, oto jest pytanie. Dla osoby, która ma ograniczone środki, cena może mieć decydujące znaczenie – po pierwsze dlatego, że może ona nie mieć w portfelu wystarczającej ilości pieniędzy, a po drugie ze względu na to, że ten, kto ma ograniczony budżet, chętniej porównuje ceny i sprawdza, jakie ceny oferuje konkurencja.

Sprawiedliwość

Cena musi sprawiać wrażenie uzasadnionej i sprawiedliwej.

Klient może poczuć się oszukany na różne sposoby:

Cena obejmuje dodatkowe koszty lub zobowiązania, których klient nie był świadomy, dokonując zakupu. Może to być np. koszt transportu, obowiązkowe ubezpieczenie stanowiące określony procent wartości towaru, związanie umową przez okres kolejnych 12 miesięcy itp.

Obniżka cen w krótkim czasie po tym, jak klient dokonał zakupu.

Oferowanie niektórym klientom niższych cen na swoje produkty bez uzasadnionej przyczyny. Klient zapewne nie poczuje się najlepiej, kiedy dowie się, że prowadzisz mu księgowość za 1 000 zł miesięcznie, podczas gdy inni, podobni klienci płacą za tę samą usługę 800 zł…

Klient odkryje, że u innego dostawcy cena jest o 20% niższa na produkty o takiej samej jakości, jak ta oferowana przez ciebie.

Status

Dla niektórych ludzi posiadanie drogich rzeczy wiąże się z wysokim statusem. Część przedsiębiorstw pomaga tym ludziom osiągnąć tenże status, kształtując wysokie ceny na swoje produkty.

Rolex za 25 000 zł z całą pewnością nie jest sto razy bardziej trwały niż zegarek za 250 zł. Mimo to niektórzy kupują zegarki marki Rolex. Właśnie dlatego, że tyle kosztują. I jeszcze z jednego powodu: że inni również wiedzą, że tyle kosztują. Firma Rolex dba o to, aby tak było – w swojej reklamie zawsze podaje cenę, tak aby nie uszła ona niczyjej uwadze.

Jedynym problemem dla osoby posiadającej zegarek marki Rolex może być sytuacja, w której ktoś podchodzi do niej i pyta, na której plaży w Tajlandii nabyła tę podróbkę.

Odwrócony status

Istnieje też kwestia odwróconego statusu. Niektórzy bogaci ludzi lubią pokazywać, że mają tanie rzeczy – kupują używaną odzież, wybierając się w podróż pociągiem zawsze jeżdżą drugą klasą lub noszą tani, plastikowy zegarek z Myszką Miki na cyferblacie.

Na potrzeby tego typu ludzi nie można ukierunkować oferty przedsiębiorstwa. Szkopuł w tym, że ludzie ci chcą kupować tam, gdzie jest naprawdę tanio, tzn. chcą kupować produkty, które są skierowane do grupy docelowej, której na niskiej cenie zależy ze względu na ograniczony budżet.

Cena z perspektywy przedsiębiorstwa

Cena spełnia różne funkcje także z perspektywy przedsiębiorstwa:

Przychody w przeliczeniu na sztukę, godzinę itp.

Przychody przy wysokich ilościach sprzedaży

Wizerunek firmy

Przychody na sztukę

Może się wydawać, że zwiększenie ceny zawsze skutkuje zwiększeniem obrotu (a zatem i opłacalności sprzedaży). Będzie tak jednak tylko wtedy, gdy popyt nadal będzie tak samo duży albo przynajmniej zmniejszy się w mniejszym stopniu niż wzrośnie cena. Jest to oczywiste, w innym wypadku wszyscy podnosiliby ceny bez umiaru.

W tym wypadku chodzi jednak o znalezienie optymalnej ceny. Jest to taka cena, przy której marża brutto będzie najwyższa, co oznacza, że przedsiębiorstwo zarobi najwięcej pieniędzy.

Przychody przy wysokich ilościach sprzedaży

Sprzedaż dużych ilości jest pożądana. Ale tylko wtedy, gdy cena jednostkowa (cena za sztukę, godzinę, kilometr itp.) jest na tyle wysoka, że da dodatnią marżą. Jest to oczywiste, ponieważ w innym wypadku wszyscy obniżaliby ceny bez umiaru.

Wizerunek firmy

Cena produktów firmy ma duże znaczenie dla jej wizerunku. Różnica między wizerunkiem firmy KLER i firmy JYSK jest ewidentna. Sklep niskocenowy nie tylko ma niskie ceny – emanuje taniością również w innych aspektach. Niektórzy ludzie nie lubią wchodzić do takich sklepów. Inni mogliby przecież pomyśleć, że obniżyła im się stopa życiowa.

Interesującą kwestią jest to, czy obniżając ceny, można zwiększyć sympatię klientów do siebie i swojej firmy. Nie sądzę. Większy szacunek, biorąc pod uwagę ogół klientów, zyskuje raczej ten, kto oferuje „odpowiednie” ceny. Zbyt niska cena rodzi podejrzenia, że jakość nie należy do najlepszych.

Efekt ten określa się w Szwecji mianem Stolarz do wzięcia. Gdy w czasach, kiedy trudno jest o dobrego stolarza, jakiś stolarz ogłasza się w gazecie i poleca swoje usługi, można podejrzewać, że żaden z niego fachowiec.

Sztuka pobierania zapłaty

Dla wielu przedsiębiorstw pobranie rzetelnej zapłaty stanowi problem. Największą przeszkodą nie jest jednak konkurencja ani ryzyko zmniejszonego popytu na oferowane produkty. Często największą przeszkodą jest sam przedsiębiorca. Czujemy opór przed podwyższeniem ceny, czujemy opór przed ustaleniem ceny, która będzie dla nas dobra.

Myśl, że klienci będą uważać cenę za wysoką, wywołuje nieprzyjemne uczucie.

Częste w przypadku rzemieślników