Księga Przysłów. Biblia Gdańska - Unknown - ebook

Księga Przysłów. Biblia Gdańska ebook

Unknown

4,0

Opis

 

Księga Przysłów, Księga Przypowieści Salomona (hebr.משליMiszlej)- księga mądrościowa Starego Testamentu. Zamieszczone w niej teksty nie pochodzą od wielu nieznanych autorów. W Księdze Przysłów znajdziemy rady na temat tego, jak żyć; czego unikać, a także charakterystykę ludzi niepobożnych i różnych zjawisk życia.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 62

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
1 Syn mądry rozwesela ojca: ale syn głupi smutkiem jest matki swojej. 2 Nie

pomogą skarby niezbożności; ale sprawiedliwość wyrywa od śmierci. 3 Nie

dopuści Pan łaknąć duszy sprawiedliwego; ale majętność niezbożników

rozproszy. 4 Do nędzy przywodzi ręka zdradliwa; ale ręka pracowita ubogaca. 5

Kto zbiera w lecie, jest syn roztropny; kto dosypia we żniwa, jest syn

pohańbienia. 6 Błogosławieństwo jest nad głową sprawiedliwego; ale usta

bezbożnych pokrywają nieprawość. 7 Błogosławiona jest pamiątka

sprawiedliwego; ale imię niezbożnych śmierdzi. 8 Mądre serce przyjmuje

przykazanie; ale głupi od warg swoich upadnie. 9 Kto chodzi w szczerości, chodzi

bezpiecznie; ale kto jest przewrotnym w drogach swoich, wyjawion będzie. 10

Kto mruga okiem, przynosi frasunek, ale głupi od warg swoich upadnie. 11 Usta

sprawiedliwego są źródło żywota; ale usta niezbożników pokrywają nieprawość.

12 Nienawiść wzbudza swary; ale miłość wszystkie przestępstwa pokrywa. 13 W

wargach roztropnego znajduje się mądrość; ale kij na grzbiecie szalonego. 14

Mądrzy tają umiejętność; ale usta głupiego bliskie upadku 15 Majętność

bogatego jest miastem jego mocnem; ale nędza jest ubogich zniszczeniem. 16

Praca sprawiedliwego jest ku żywotowi; ale dochód niepobożnych jest ku

grzechowi. 17 Ścieszką żywota idzie, kto przyjmuje karność; ale kto gardzi

strofowaniem, w błąd się zawodzi. 18 Kto pokrywa nienawiść wargami

kłamliwemi, i kto rozgłasza hańbę, głupi jest. 19 Wielomowność nie bywa bez

grzechu; ale kto powściąga wargi swoje, ostrożny jest. 20 Srebro wyborne jest

język sprawiedliwego; ale serce niezbożnych za nic nie stoi. 21 Wargi

sprawiedliwego wiele ich żywią; ale głupi dla głupstwa umierają. 22

Błogosławieństwo Pańskie ubogaca, a nie przynosi z sobą utrapienia. 23 Za

śmiech sobie ma głupi, popełnić niecnotę, ale mąż roztropny dzierży się

mądrości. 24 Czego się boi niezbożnik, to nań przychodzi; ale czego żądają

sprawiedliwi, Bóg im daje. 25 Jako przemija wicher, tak się niepobożni nie ostoją;

ale sprawiedliwy ma grunt wieczny. 26 Jako ocet zębom, i jako dym oczom, tak

jest leniwy tym, którzy go posyłają. 27 Bojaźń Pańska dni przyczynia; ale lata

niezbożnego ukrócone bywają. 28 Oczekiwanie sprawiedliwych jest wesele, ale

nadzieja niezbożnych zginie. 29 Droga Pańska jest mocą szczeremu; ale strachem

tym, którzy broją złości. 30 Sprawiedliwy się na wieki nie poruszy; ale

niezbożnicy nie będą mieszkali na ziemi. 31 Usta sprawiedliwego rozmnażają

mądrość; ale język przewrotny będzie wycięty. 32 Wargi sprawiedliwego znają,

co się Bogu podoba; ale usta niepobożnych są przewrotne.