Księga Jezajasza Rabina Cylkowa - Izaak Cylkow - ebook

Księga Jezajasza Rabina Cylkowa ebook

Izaak Cylkow

0,0
29,00 zł

lub
Opis

Po raz ósmy w historii wydawnictwa „World Without End”, z ogromną radością i wzruszeniem przekazuję na ręce czytelników ważną część Biblii Hebrajskiej w przekładzie Izaaka Cylkowa. Tym razem jest nią
Księga Jezajasza. Oryginalne wydanie przekładu pochodzi z 1896 roku, kiedy to ukazało się „nakładem tłomacza” w drukarni Józefa Fischera w Krakowie.


Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wydanej przez moje wydawnictwo w 2015 r. Tory, a następnie w 2017 r. – Psalmów i Ksiąg Pięciu Zwojów, w 2018 r. – Księgi Hioba i Księgi Jozuego, w 2019 r. – Księgi Sędziów, a w 2020 r. – Ksiąg Samuela, tekst Księgi Jezajasza został na potrzeby tej publikacji przepisany manualnie tylko przy użyciu kompute-rowej klawiatury z faksymile oryginalnego wydania z początku XX w. do nowoczesnych formatów elektronicznych, stosowanych dziś na świecie do zapisu dzieł biblijnych.

 

 

 

Podobnie jak miało to już miejsce w wypadku wydanych wcześniej ksiąg Sędziów oraz Samuela, a także, aby uczynić zadość potrzebie wprowadzenia do tej, jakże ważnej Księgi, postanowiliśmy opublikować poniżej oryginalny wstęp, napisany do niej jeszcze przez Rabina Cylkowa. Rabin nazwał swój wstęp: „Uwagi wstępne”.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI