Księga Hioba. Biblia Gdańska - Unknown - ebook

Księga Hioba. Biblia Gdańska ebook

Unknown

0,0

Opis

Księga Hioba (hebr..איובIjow)- obok Księgi Psalmów, Księgi Przysłów, Księgi Koheleta i Pieśni nad Pieśniami, jest jedną z ksiąg mądrościowych Biblii. Opisuje historię Hioba, czyli idealnego człowieka, który został wybrany przez Boga i na którego z polecenia szatana spadły niemal wszystkie możliwe plagi. Do próby hiobowej, która w mniejszym lub większym stopniu spotyka każdego człowieka, który szczerze wierzy w Boga, nawiązuje następny fragment Biblii warszawskiej:

 

Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. 1 Pt 1:6-7


 

 

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 79

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
1 Był mąż w ziemi Uz, imieniem Ijob; a ten mąż był doskonały, i szczery, i bojący

się Boga, a odstępujący od złego. 2 I urodziło mu się siedm synów, a trzy córki. 3

A miał dobytku siedm tysięcy owiec, i trzy tysiące wielbłądów, i pięć set jarzm

wołów, i pięć set oślic, i czeladzi bardzo wiele, tak, iż on mąż był najmożniejszym

nad wszystkich ludzi na wschód słońca. 4 I schadzali się synowie jego, a

sprawowali uczty, każdy w domu swym, dnia swojego; i posyłali, a wzywali trzy

siostry swoje, aby jadały i pijały z nimi. 5 A gdy wkoło obeszły dni uczty, posyłał

Ijob, a poświęcał ich, a wstawając rano sprawował całopalenia według liczby ich

wszystkich; bo mówił Ijob: Podobno zgrzeszyli synowie moi, a złorzeczyli Bogu

w sercach swych. Tak czynił Ijob po one wszystkie dni. 6 I stało się niektórego

dnia, gdy przyszli synowie Boży, aby stanęli przed Panem, że też przyszedł i

szatan między nich. 7 Tedy rzekł Pan do szatana: Skąd idziesz? I odpowiedział

szatan Panu, i rzekł: Okrążałem ziemię, i przechadzałem się po niej. 8 I rzekł Pan

do szatana: Przypatrzyłżeś się słudze memu Ijobowi,że mu niemasz równego na

ziemi? Mąż to doskonały i szczery, bojący się Boga, i odstępujący od złego. 9 I

odpowiedział szatan Panu i rzekł: Izaż się Boga Ijob darmo boi? 10 Azażeś go ty

nie ogrodził, i domu jego, i wszystkiego co ma, w około zewsząd? Błogosławiłeś

sprawom rąk jego, i dobytek jego rozmnożył się na ziemi; 11 Ale ściągnij tylko

rękę twoję a dotknij wszystkiego, co ma: obaczysz, jeźlić w oczy złorzeczyć nie

będzie. 12 Tedy rzekł Pan do szatana: Oto wszystko co ma, jest w ręce twojej:

tylko nań nie ściągaj ręki twej. I odszedł szatan od oblicza Pańskiego. 13 Stało się

tedy niektórego dnia, gdy synowie jego i córki jego jedli, i pili wino w domu brata

swego pierworodnego: 14 Przybieżał poseł do Ijoba i rzekł: Woły orały, a oślice

się pasły podle nich: 15 I przypadli Sabejczycy, i zabrali je, a sługi pozabijali

ostrzem miecza; a uszedłem tylko ja, ja sam, abym ci oznajmił. 16 A gdy ten

jeszcze mówił, przyszedł drugi, i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba i spalił owce i

sługi, i pożarł ich; a uszedłem tylko ja, ja sam, abym ci oznajmił. 17 A gdy ten

jeszcze mówił, przyszedł i inny, i rzekł: Chaldejczycy, rozsadziwszy się na trzy

hufce, wypadli na wielbłądy, i zabrali je, i sługi pozabijali ostrzem miecza; a

uszedłem tylko ja, ja sam, abym ci oznajmił. 18 A gdy ten jeszcze mówił,

przybieżał i inny, a rzekł: Synowie twoi, i córki twoje jedli i pili wino w domu

brata swego pierworodnego; 19 A oto wiatr gwałtowny przypadł od onej strony

pustyni, i uderzył na cztery węgły domu, tak, że upadł na dzieci, i pomarły; a

uszedłem tylko ja, ja sam, abym ci oznajmił. 20 Tedy wstał Ijob, i rozdarł płaszcz

swój, i ogolił głowę swą, a upadłszy na ziemię, uczynił Panu pokłon, 21 I rzekł:

Nagim wyszedł z żywota matki mojej, i nagim się zaś tamże wrócę; Pan dał, Pan

też wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. 22 W tem wszystkiem nie

zgrzeszył Ijob, a nie przypisał Bogu nic nieprzystojnego.