Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe - Izabela Heropolitańska, Agnieszka Nierodka, Tomasz Zdziarski - ebook

Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe ebook

Izabela Heropolitańska, Agnieszka Nierodka, Tomasz Zdziarski

0,0
161,00 zł

Opis

W publikacji przedstawiono cały cykl kredytowania, począwszy od złożenia wniosku o udzielenie kredytu poprzez zawarcie umowy kredytu aż do jego spłaty bądź niespłacenia w terminie.

Autorzy omawiają m.in.:

  • zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z udzielaniem kredytu;
  • zasady udzielania przez banki kredytów przedsiębiorcom i konsumentom, a także innym podmiotom, np. rolnikom, fundacjom, kościołom;
  • wymogi formalnoprawne, jakie muszą być spełnione przez przyszłego kredytobiorcę;
  • wymogi, jakie musi spełniać wniosek kredytowy oraz dołączone do niego typowe dokumenty wymagane przez bank;
  • podstawowe zasady badania zdolności kredytowej przez bank w przypadku, gdy kredytobiorca jest konsumentem oraz przedsiębiorcą;
  • obligatoryjną treść umowy kredytu oraz klauzule, jakie mogą być w niej zawarte;
  • niedozwolone klauzule umowne zabronione przez przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul niedozwolonych w umowach kredytów zawieranych z konsumentami;
  • podstawowe zasady postępowania banku w przypadku niespłacania przez klienta w terminie zobowiązań, skutków wszczęcia w stosunku do kredytobiorcy postępowania restrukturyzacyjnego, względnie ogłoszenia upadłości.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla kredytobiorców, pracowników banków, przedsiębiorców zaciągających kredyty, a także prawników praktyków i osób zajmujących się udzielaniem kredytów, pożyczek i gwarancji bankowych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF