Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną - Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska - ebook

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną ebook

Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska

0,0
19,64 zł

Opis

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest źródłem informacji dotyczących
zagrożeń lokalnych i aktywizuje społeczność lokalną do współpracy z Policją. Pomimo
pewnych początkowych trudności w pracy nad tworzeniem map zagrożeń
są one cennym narzędziem do informowania społeczeństwa o stanie faktycznym
zagrożeń w każdym regionie, a także do przeciwdziałania wykroczeniom i przestępstwom.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa kształtuje także kulturę prawną
mieszkańców, społeczeństwa oraz szacunek do obowiązujących norm społecznych.
Angażowanie społeczeństwa w tworzenie bezpieczeństwa społecznego w środowisku
lokalnym konstruuje funkcję integrującą.
Wartością Mapy jest sama informacja przekazana od osoby bezpośrednio zainteresowanej
przeciwdziałaniem zagrożeniom. W przypadku potwierdzenia taka informacja
stanowi podstawę do formułowania zadań policjantów pełniących służbę
do czasu całkowitego wyeliminowania zagrożenia.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest nowoczesnym systemem komunikacji,
z którego korzysta coraz więcej mieszkańców. Stanowi kolejny krok w budowaniu
i podtrzymywaniu relacji między Policja a społeczeństwem.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0


Podobne