Koszty uzyskania przychodów w CIT - co jest, a co nie jest kosztem - Ziółkowski Jarosław - książka

Koszty uzyskania przychodów w CIT - co jest, a co nie jest kosztem książka papierowa

Ziółkowski Jarosław

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

168,00 zł

Opis

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest jedynym z najważniejszych, a zarazem budzącym wiele wątpliwości, aspektem rozliczeń podatku CIT.

W publikacji omówiono ogólne zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, m.in.:
- definicja kosztów,
- zasady ich dokumentowania,
- moment rozliczenia KUP,
- zasady rozliczania kosztów poniesionych w obcych walutach.

Ponadto w książce przedstawiono szczegółowe zagadnienia dotyczące zaliczenia lub wyłączenia z KUP wydatków związanych m.in. z:
- nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych (w tym również amortyzację),
- zakupem samochodu osobowego,
- przekazaniem darowizny,
- wynagrodzeniami pracowniczymi,
- spłatą pożyczek (kredytów),
- nabyciem usług niematerialnych od podmiotów powiązanych (nowy limit),
- funkcjonowaniem organów spółek,
- regulowaniem zobowiązań podatkowych,
- zapłatą odszkodowań i kar umownych,
- działalnością badawczo-rozwojową,
- kosztami reprezentacji.

Całość wzbogacono licznymi przykładami, orzecznictwem sądowym oraz stanowiskami organów podatkowych.
Dodatkowo w publikacji zawarto wyciąg z przepisów prawnych istotnych dla omawianych zagadnień (art. 15 i 16 ustawy o CIT).

Stan prawny – 1 stycznia 2018 r., uwzględnia dużą nowelizację ustawy o CIT (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).

Liczba stron: 196

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788378046189