Korekta kosztów i przychodów. Pytania i odpowiedzi -  - ebook

Korekta kosztów i przychodów. Pytania i odpowiedzi ebook

0,0
89,00 zł

lub
Opis

Korekta kosztów i przychodów od lat sprawiała podatnikom wiele trudności. Dotyczyło to zarówno korekt wynikających z popełnionych błędów, jak i z okoliczności wynikłych po dokonanej transakcji. Od 1 stycznia 2016 r. w zakresie podatków dochodowych zaczną obowiązywać regulacje dotyczące korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Zostaną m.in. uchylone przepisy dotyczące obowiązkowej korekty kosztów dokonywanej w przypadku niezapłaconych zobowiązań lub znacznie wydłużonym okresie ich płatności.

Z publikacji dowiesz się:

  • co zmieni się w zakresie korygowania kosztów i przychodów od 1 stycznia 2016 r.,
  • jakie mogą być powody korekty i jak należy ją udokumentować,
  • jak ustalić prawidłową kwotę korekty,
  • jakie mogą się pojawić praktyczne problemy w zakresie dokonywania korekt,
  • jak dokonywać korekty w przypadku gwarancji i reklamacji,
  • jakie konsekwencje będą miały dokonywane korekty kosztów i przychodów na złożone deklaracje,
  • jak należy postępować w zakresie obowiązkowej korekty kosztów od niezapłaconych zobowiązań w okresie przejściowym.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF