Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego - Katarzyna Czajkowska-Matosiuk - ebook

Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego ebook

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

0,0
129,19 zł

Opis

Z uwagi na sformalizowane procedury w zakresie gospodarowania środkami publicznymi działalność finansowa jednostek samorządu terytorialnego podlega ścisłej kontroli podmiotów zewnętrznych. Podstawowymi organami w tym zakresie są regionalne izby obrachunkowe, które oprócz sprawowania nadzoru w zakresie spraw finansowych, przeprowadzają również kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Legalność, gospodarność oraz rzetelność czynności wykonywanych przez samorządy sprawdza z kolei NIK, a w zakresie wykorzystywania mienia przekazanego przez Skarb Państwa właściwe są organy skarbowe. Przy ewentualnych sporach z tymi instytucjami jednostki samorządu terytorialnego nie są całkowicie bezbronne. Warto zatem poznać podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania zewnętrznych kontroli w samorządach.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne