Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych - Maria Kucharska-Fiałkowska - ebook

Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych ebook

Maria Kucharska

0,0
104,55 zł

Opis

W nowej ustawie o finansach publicznych wprowadzono nowy system kontroli, tj. kontrolę zarządczą, która obejmuje swym zakresem  wszystkie aspekty działalności jednostki, kładąc duży nacisk przede wszystkim na element zarządzania jednostką. Kontrola zarządcza jest więc pojęciem szerszym niż kontrola finansowa, która w „starej” ustawie (art. 47) dotyczyła  procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Sprawdź, jak opracować w jednostce nowe procedury kontroli zarządczej.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF