Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz - Bogusław Banaszak - książka

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz książka papierowa

Bogusław Banaszak

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja stanowi komentarz do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych.

Z uwagi na wiedzę i doświadczenie Autora publikacji, wybitnego znawcy przedmiotu oraz twórcę wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, Czytelnik ma możliwość zapoznania się:
ze szczegółowym omówieniem wszystkich przepisów ustawy zasadniczej, jak również z bogatym orzecznictwem sądowym dotyczącym Konstytucji;
z literaturą w przedmiotowym zakresie,
z najnowszymi poglądami doktryny oraz stanowiskami zajętymi w ostatnich latach w sprawie rozumienia przepisów konstytucyjnych przez TK.

Komentarz prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących m.in:
konstytucyjnych zasad ustroju państwa;
statusu jednostki w państwie
kompetencji organów państwowych
relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP

W niniejszym, 2. wydaniu, oprócz uwzględnienia wszystkich zmian Konstytucji RP od czasu ukazania się wydania poprzedniego Autor odnosi się również do nowych zagadnień i instytucji wynikających ze stałego rozwoju prawa jak np. ustawy kooperacyjnej, Kodeksu wyborczego, nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, orzeczeń TK o wtórnym prawie UE, Traktacie Lizboński i o obywatelstwie.

Komentarz do Ustawy zasadniczej niezbędny jest każdemu praktykującemu prawnikowi (adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, sędziowie), jak również stanowi nieocenioną pomoc dla studentów prawa, administracji, politologii, a także dla każdego chcącego zgłębić podstawy funkcjonowania Państwa Polskiego, treść i sposoby zagwarantowania praw człowieka i obywatela oraz zaspokajania potrzeb społecznych, sposoby tworzenia prawa, hierarchię jego źródeł a także kompetencje i wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej.

Liczba stron: 1176

Format (wymiary): 13.0x20.0cm

ISBN: 9788325540951

Wydanie: 2

Oceny
0,0
0
0
0
0
0