Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Paweł Marcisz - ebook

Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ebook

Paweł Marcisz

0,0
84,51 zł

lub
Opis

Książka jest jedyną na rynku wydawniczym polską monografią poświęconą tworzeniu prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor wyjaśnia znaczenie prawne unijnego orzecznictwa, pokazując w jaki sposób Trybunał, w drodze wykładni, w istocie stanowi nowe normy prawne.

Czytelnik odnajdzie w niniejszym opracowaniu m.in.:

  • spójny i uzasadniony pogląd na funkcjonowanie w obrocie prawnym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE,
  • przegląd możliwych uzasadnień prawotwórczej działalności Trybunału i ich krytykę,
  • omówienie sposobu orzekania przez Trybunał w świetle klasycznych metod wykładni.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF