Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy - Kucharski Marcin - książka

Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy książka papierowa

Kucharski Marcin

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Postępujący rozwój gospodarczy oraz zachodzące procesy globalizacyjne wpływają na przemiany w każdej sferze funkcjonowania społeczeństw.
Zmiana stosunków społeczno-gospodarczych ma również wpływ na stosunki przemysłowe, a w szczególności na stosunki pracy. Zachodzące zmiany zarówno w strukturze zatrudnienia, jak i w formach w jakich angażowany jest w procesie wytwórczym kapitał ludzki będą miały prawdopodobnie kluczowe znaczenie dla rozwoju rynków
pracy w przyszłości. W praktyce nawiązywania stosunków pracy daje się zauważyć nurt zmierzający do rezygnacji z tradycyjnie pojmowanego stosunku pracy (umowa o pracę na czas nieokreślony w pełnym
wymiarze czasu pracy) na rzecz różnorodnych rozwiązań organizacyjno-prawnych dalekich od klasycznego wzorca.
Wzrastające koszty pracy oraz duża konkurencja na wolnym rynku, spowodowana zniesieniem barier przepływu kapitału i informacji pomiędzy państwami, wymagają od podmiotów funkcjonujących na rynku innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zatrudnienia i organizacji czasu pracy.
Fragment Wstępu

Liczba stron: 272

Format (wymiary): 15.0x21.0cm

ISBN: 9788371510885

Oceny
0,0
0
0
0
0
0