Komunikowanie w oświacie - Dutka-Mucha Małgorzata, Gawroński Krzysztof, Wawrzyńczak-Jędryka Beata - książka

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

39,00 zł

Opis

W publikacji syntetycznie omówiono problematykę komunikowania się podmiotów systemu oświaty począwszy od komunikacji wewnątrzszkolnej, a kończąc na komunikacji organów zewnętrznych szkoły. Oryginalne omówienie zagadnień języka komunikacji, jego funkcji w planowaniu, realizacji i ewaluacji przedsięwzięć podejmowanych w systemie oświaty umocowanych w prawie – przedstawione w opracowaniu – pomoże czytelnikowi w nawiązywaniu kontaktów między podmiotami systemu, wymianę informacji, a nawet wypracowanie własnych form i sposobów komunikacji aż po wspólne rozwiązywanie problemów.
W poradniku szczególną uwagę zwrócono m.in. na takie zagadnienia, jak:
– umiejętność skutecznego porozumiewania się dyrektora z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
– kanony przekazu informacji powszechnej i urzędowej; znaczenie wystąpień publicznych;
– nowoczesny model komunikacji poziomej i pionowej w oświacie.
Autorzy przywiązują także dużą wagę do konieczności ciągłego budowania wzajemnych relacji między podmiotami oświaty w procesie zarządzania.

Liczba stron: 236

ISBN: 9788381874533