Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii MERITUM - Piotr Gąsiorek - ebook
Opis

Kompetencje rady pedagogicznej wynikają z wielu przepisów prawa. Określa je Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, ale również ponad dwadzieścia rozporządzeń. Zarówno dyrektorzy szkół (będący przewodniczącymi rad pedagogicznych), jak i nauczyciele (będący członkami rad pedagogicznych), często popełniają błędy, przypisując radzie pedagogicznej kompetencję dyrektora, albo przypisują dyrektorowi kompetencję rady pedagogicznej. Z tych właśnie przyczyn istotne jest wymienienie i opisanie w jednej publikacji wszystkich kompetencji rady pedagogicznej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Stosowanie zawartych w książce wzorów zapewni zgodność podejmowanych przez radę pedagogiczną uchwał pod względem formalnym oraz merytorycznym, co uchroni przed ich uchyleniem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Książka przedstawia wszystkie kompetencje, w które wyposażona jest rada pedagogiczna, a także zawiera ponad sto czterdzieści wzorów uchwał rady pedagogicznej obejmujących m.in.:

  • wystąpienia, opinie i zgody rady pedagogicznej,
  • porozumienia i wnioski rady pedagogicznej, a także
  • zasady tworzenia uchwał rady pedagogicznej.
  • Lektura książki i stosowanie zawartych w niej wzorów w znaczący sposób usprawni prace rady pedagogicznej - skróci czas potrzebny na sporządzenie projektu uchwały, a także uchroni od błędów skutkujących uchyleniem niezgodnej z prawem uchwały.

    Publikacja jest przeznaczona dla członków rad pedagogicznych wszystkich typów publicznych szkół i placówek.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF