Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków - Krystyna Skiepko - książka

Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków książka papierowa

Krystyna Skiepko

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Tematyka omówiona w książce została zaprezentowana w konwencji komentowania spraw, a nie przepisów. Umożliwia to przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym i procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu.
Opracowanie obejmuje całe postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej: od szczegółowego przedstawienia jego składu i sposobu ustalania wartości, poprzez przybliżenie kolejno wszystkich roszczeń, jakie mogą podlegać rozpoznaniu w jego trakcie, do wyjaśnienia wpływu tego postępowania na inne sprawy majątkowe małżonków, ocenę skutków dokonania podziału i prawomocnego zakończenia tego postępowania oraz przybliżenie zasad orzekania o kosztach.
W nowym 3. wydaniu czytelnicy znajdą odpowiedzi m.in. na takie pytania:
- W jaki sposób powinny być rozliczone w postępowaniu o podział majątku wspólnego koszty i korzyści wynikające z umowy leasingu z opcją zakupu przedmiotu tej umowy, zawartej przez jednego z małżonków w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w czasie obowiązywania wspólności majątkowej małżeńskiej?
- Czy przy wycenie wartości przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego uwzględnia się tzw. wartości goodwill?
- Czy w przypadku gdy małżonek po ustaniu wspólności dokona zakupu przedmiotu majątkowego za pieniądze stanowiące majątek wspólny, nie zadziała zasada surogacji?
- Czy w sytuacji gdy po sporządzeniu opinii przez biegłych, na skutek wydłużonego terminu dalszego postępowania, nastąpiła zmiana wartości składników spadku i majątku wspólnego sąd zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji obowiązany jest do przeprowadzenia dowodu z uzupełniającej opinii biegłych?
- W jaki sposób określać wartość prawa najmu mieszkania objętego podziałem majątku wspólnego, np. między byłymi młodymi małżonkami?
- Jaki jest tryb postępowania w sprawie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym?

Liczba stron: 672

Format (wymiary): 15.0x21.5cm

ISBN: 9788381077774

Wydanie: 3