Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz - Andrzej Jabłoński, Bartosz Suchacki, Jacek Witkowski - ebook

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz ebook

Andrzej Jabłoński, Bartosz Suchacki, Jacek Witkowski

0,0
101,59 zł

Opis

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie pracowniczej i socjalnej problematyki procesowej wyodrębnionej w dziale III, tytułu VII księgi pierwszej kodeksu postępowania cywilnego pt. "Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych". Książka obejmuje nie tylko te rozwiązania proceduralne, które odnoszą się do postępowania przed sądem pierwszej instancji, lecz dotyczy także innych zagadnień procesowych uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego (m.in. skarga kasacyjna i o wznowienie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz poza nim (np. koszty sądowe).

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF