Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze - Maria Jędrzejewska, Paweł Grzegorczyk, Tadeusz Ereciński - ebook

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze ebook

Maria Jędrzejewska, Paweł Grzegorczyk, Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Karol Weitz

0,0
186,95 zł

lub
Opis

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji. W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:

  • tomy I-III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu postępowania rozpoznawczego,
  • w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga),
  • w tomie V - postępowanie egzekucyjne (część trzecia),
  • a w tomie VI - przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).
  • W tomie I uwzględniono nowelizacje wprowadzone w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 8 września i 9 października 2016 r., a w szczególności związane z informatyzacją postępowania cywilnego dotyczące pism procesowych i doręczeń. Zmiany obejmują również wzywanie na posiedzenia sądowe stron, świadków i biegłych, sporządzanie tzw. protokołu elektronicznego oraz utrwalanie przebiegu posiedzeń przez strony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Szeroko omówiono także pojęcie sprawy gospodarczej oraz właściwość sądu gospodarczego.

    Publikację wzbogacono nowymi pozycjami piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF


Podobne