Kazirodztwo - Marek Mozgawa - ebook

Kazirodztwo ebook

Marek Mozgawa

0,0
79,00 zł

lub
Opis

Problemy poruszone w publikacji dotyczą m.in. analizy dogmatycznej przestępstwa kazirodztwa oraz zagadnień prawnoporównawczych, kryminologicznych, psychologicznych i wiktymologicznych kazirodztwa. Przedstawiono w niej również wiele innych interesujących kwestii związanych z omawianą tematyką, takich jak:

  • bioetyka a Kazirodztwo,
  • Kazirodztwo w ujęciu genetycznym,
  • psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania kazirodztwa,
  • Kazirodztwo w świecie zwierząt.
  • Książka zawiera zbiór referatów prezentujących różne aspekty zjawiska kazirodztwa, wygłoszonych podczas VII Lubelskiego Seminarium Karnistycznego zorganizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF