Karta Nauczyciela Komentarz - Krzysztof Lisowski - książka

Karta Nauczyciela Komentarz książka papierowa

Krzysztof Lisowski

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).

Karta Nauczyciela reguluje stosunki pracy nauczycieli zatrudnionych m.in. w szkołach, przedszkolach, placówkach i administracji oświatowej. Jest aktem prawnym zawierającym szereg rozwiązań odrębnych względem Kodeksu pracy, jak np. możliwość rozwiązania stosunku pracy jedynie ze ściśle określonych przyczyn. Ostatnimi czasy Karta Nauczyciela uległa dwóm poważnym modyfikacjom. Po pierwsze zmiany polegające na zawieszeniu stosowania niektórych rozwiązań wprowadziła ustawa – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, druga to ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która dokonała znacznej zmiany w procedurze oceny pracy nauczyciela i urlopie dla poratowania zdrowia. Komentarz uwzględnia powyższe zmiany.

Prezentowana publikacja szczegółowo omawia takie kwestie jak:

ocena pracy nauczyciela, wraz z omówieniem zmian, jakie wejdą w życie 1.9.2018 r.,
zmiany w awansie zawodowym nauczycieli po 1.9.2018 r.,
udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia od 1.1.2018 r.,
zmiany w zakresie dodatków socjalnych dla nauczycieli,
uprawnienia urlopowe dyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze szkole,
przepisy dotyczące finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, które weszły w życie 1.1.2018 r.,
warunki przyznania nauczycielowi dodatku za wyróżniającą pracę,
zasady korzystania przez nauczycieli z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym omówienie kwestii przyznawania świadczeń, tworzenia regulaminu funduszu i dokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz podatku dochodowego od przyznanych świadczeń.

W niniejszym komentarzu Czytelnik znajdzie odpowiedzi na następujące pytania:

W jaki sposób będzie dokonywana ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły po 1.1.2018 r.?
Jaka jest rola rady pedagogicznej i kuratora oświaty w dokonywaniu oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły po 1.1.2018 r.?
Jakie zmiany w awansie zawodowym spotkają nauczycieli od roku szkolnego 2018/2019?
Jakie są zasady zatrudniania nauczycieli, w tym omówienie, w jakich okolicznościach można zatrudnić nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony, a kiedy musi być to zatrudnienie na czas nieokreślony?
Z jakich przyczyn można rozwiązać stosunek pracy nauczyciela oraz ograniczyć wymiar jego zatrudnienia po reformie systemu oświaty i wejściu w życie ustawy – Prawo oświatowe?
Na jakich zasadach funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i innych jednostkach systemu oświaty, jaka jest rola związków zawodowych, jaki jest sposób podejmowania decyzji o przyznawaniu świadczeń i w jaki sposób dokumentować sytuację socjalną osoby uprawnionej?
Jakie dodatki socjalne przysługują nauczycielom, po zmianie od 1.1.2018 r. przepisów Karty Nauczyciela?
Jakie są przesłanki przyznania nauczycielowi dodatku za wyróżniającą pracę?
Jakie są rola, zadania i uprawnienia związków zawodowych wynikające z przepisów Karty Nauczyciela?
Na jakich zasadach nauczyciele mogą korzystać od 1.1.2018 r. z urlopu dla poratowania zdrowia oraz jakie są w tym zakresie prawa i obowiązki dyrektora szkoły?
Jakie zmiany w zakresie urlopu wypoczynkowego nauczyciela i dyrektora szkoły obowiązują od 1.1.2018 r. i w jaki sposób dyrektor szkoły planuje swój urlop wypoczynkowy i kto udziela mu tego urlopu?
Które zmiany w przepisach Karty Nauczyciela dotyczą szkół i przedszkoli niepublicznych oraz jakie to są zmiany?

Liczba stron: 636

Format (wymiary): 23.9x16.3

ISBN: 9788325594640

Wydanie: 1