Karta Nauczyciela. Komentarz - Agata Piszko - ebook

Karta Nauczyciela. Komentarz ebook

Agata Piszko

0,0
107,90 zł

Opis

 

 

 

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela – w tym zmiany związane z reformą ustroju szkolnego – takie jak:

sposób rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum i szkoły, w której prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum,

przenoszenie nauczycieli,

skierowanie do uzupełnienia etatu,

doprecyzowanie zapisów związanych z czasem pracy nauczycieli.

Z tego względu warto polecić tę publikację osobom zainteresowanym stosunkami pracy nauczycieli.

Szczególną wartością książki są wzory różnych dokumentów związanych ze stosowaniem przepisów Karty Nauczyciela. W książce zamieszczono m.in.:

wzór propozycji ograniczenia wymiaru zajęć nauczycielowi gimnazjum,

wzór uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,

wzór porozumienia zmieniającego umowę o pracę,

wzór umowy o pracę z nauczycielem stażystą.

W opracowaniu omówiono ponadto wszelkie zagadnienia uregulowane w Karcie Nauczyciela, a mianowicie:

obowiązki nauczycieli,

wymagania kwalifikacyjne nauczycieli,

awans zawodowy nauczycieli,

nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami,

warunki pracy i wynagrodzenie nauczycieli,

nagrody i odznaczenia,

uprawnienia socjalne i urlopy,

finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

ochronę zdrowia nauczycieli,

odpowiedzialność dyscyplinarną,

uprawnienia emerytalne.

Praca oparta jest na bogatym dorobku orzecznictwa oraz interpretacjach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodatkowym atutem są przykłady praktycznych rozwiązań oraz wzory dokumentów. Autorka zwraca uwagę na zagadnienia, z którymi spotykają się praktycy stosujący przepisy ustawy, tj. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dyrektorzy centrów usług wspólnych, organy prowadzące szkoły, a także nauczyciele. Publikacja stanowi kompleksową pomoc w stosowaniu przepisów ustawy, opracowaną w czytelnej i przejrzystej formie, skoncentrowaną na praktycznym aspekcie przedstawionych zagadnień.

Książka jest adresowana przede wszystkim do osób zajmujących się na co dzień tematyką oświatową, w tym zagadnieniami pragmatyki pracowniczej nauczycieli

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF